Nadanie bojarom [pancernym] JKM

danina bojarów pancernych smoleńskichBojarzy pancerni otrzymują wymiar daniny w wiosce Hołubowicze, Okrasowo, Jędrzejkowo, Szyszkino, nad rzekami Ruchą i Szczołbną, na pograniczu włości małachowskiej i dąbrowieńskiej. Przepisał Władymir Prochorow. Zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 17 wg pierwotnej numeracji (skan 30)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły .

Czynię wiadomo tym pisaniem moim, iż za listem JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego puńskiego etc. starosty, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók czterdzieści na koni dziesięć bojarom JKM zamku smoleńskiego, na służbie bojarskiej pancernej, pod przysądem JW JMP wojewody smoleńskiego według listu Jch M PP komisarzów teraźniejszych trzech [dłuższy fragment nieczytelny] każdego z nich z osobna po włók cztery, a jeden wedle drugiego, przez zmianę pola wedle siebie porządkiem biorące.

Mianowicie:

  • w wiosce Hołubowiczach i pustoszy Okrasowie [Niekrasowie] pan Paweł Gruszecki porucznik na koń jeden włók cztery, Świderski Puzikowicz na koń jeden włók cztery, J[an?] Gruszecki na koń jeden włók cztery, Kondrat Zabłocki na koń [dłuższy fragment nieczytelny] na koń jeden włók cztery, Isaj Cinodrowicz [?] na koń jeden włók cztery, Paweł Derużynski na koń jeden włók cztery;

  • w Jędrzejkowie pustoszy, Onopreju Puzikiewiczu na koń jeden włók cztery;

  • w Szyszkinie pustoszy, Jan Fiedorowicz z towarzyszem Ciechanem na koń jeden włók cztery,

w województwie smoleńskiem we włości małachowskiej nad rzeka Ruchą i Sczołbną leżące.

danina bojarów pancernych 002Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma: pierwsza ściana granice od rzeki Ruchy i od ruczaja Dziedowa. A ruczajem Dziedowem idąc w górę do kopca pobocznego na gruncie hołubowskim usypanego, który dzieli grunt Dziedowa pana Siemiona Pustoszki. Tym ruczajem w górę idąc w starą miedzę niekrasowską, hirińską, która wpada w ruczaj Hiryński. A ruczajem Hiryńskiem w rzec[z]kę Sczołbną. A Szczołbną w niż w starą miedzę Nahiskina, idąc do drogi z Nahiskina do Niekrasowa, przy której kopiec usypany, który dzieli grunt po lewej stronie pana Siły Kniazina, a po prawej grunt bojarski. Tąż starą [miedzą?] z znamionami na drzewach wyciętemi, do drogi nahiskińskiej i z dzieszkowskiej przy której Jama Wilcza, która dzieli grunt po lewej stronie Nahiskina i JKM [nieczytelne], i Wodochliścina, a po prawej stronie grunt Niekrasowa. Od tej jamy w prawo [przeszedłszy?] w ruczaj Ziłowiec, którym idąc w górę w starą miedzę Jędrzejkowa i [nieczytelne] pana Pustoszki. Tąż starą miedzą znamionami na drzewach wyciętemi, do drogi nieczytelne] [s. 18:] …kina do Jędrzejkowa idącej, przy której kopiec usypany. A drogą ku Szyszkinu w starą miedzę idąc w rów wielki. A rowem wielkiem w ruczaj Chwaszczowicze. A ruczaiem Chwaszczowicą w rzekę Ruchę. A rzeką Ruchą w rów wielki, który dzieli grunt JKM Mszarzyna. Tym rowem i starą miedzą znamionami na drzewach wyciętemi do drogi susłowskiej. A drogą ku Susłowiczom do kopca narożnego, na starej miedzy usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce JKM Susłowicz, a po prawej stronie grunt bojarski Szyszkina. Tąż starą miedzą w ruczaj Chwoszczowiec, idąc w górę w starą miedzę susłowską, znamionami na drzewach wyciętemi, do wielkiej miedze wołkowskiej, jędrzejkowskiej i susłowskiej. Tąż starą miedzą wałkowską stanu dąbrowieńskiego z znamionami na drzewach wyciętemi w rzekę Ruchę, do ujścia ruczaja Dziadowa. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Którego włók czterdzieści wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, bojarom zamku smoleńskiego podałem w moc i w wieczyste dzierżenie według JW JMP wojewody smoleńskiego. Na com dał onem ten list mój z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczecią. Pisan w Smoleńsku dnia dwudziestego april roku tysiąc sześćset trzydziestego pierwszego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.