Danina nieznanego szlachcica (lub plebanii w Krasnem)

danina nieznanegop szlachcica 002Nieznany z nazwiska szlachcic otrzymuje wymiar Jeskowej, Danowa, Dańszczyzny, Nowosiła, Bolewa i Misnaków we włości dąbrowieńskiej. Dokument bardzo nieczytelny; wymienionych miejscowości nie ma w Rejestrach podymnego z 1650 roku lub też występują pod innymi nazwami. Patrz także notatka Władymira Prochorowa na dole wpisu! Przepisał Władymir Prochorow, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906 s. 11 wg pierwotnej numeracji (skan 24)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo komu to wiedzieć będzie należało, iż mając listowne rozkazanie od JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego etc. starosty, abym wymierzył [nieczytelne, wyblakłe] według [przy]wileju [nieczytelne, wyblakłe] dusu [?] KJM PNM i ograniczył i w posesję podał [nieczytelne, wyblakłe] we dwóch derewniach [nieczytelne, wyblakłe] nad rzeką [?] [nieczytelne wyblakłe] …szczyznę. A więcej gruntu zamkowe[go?] w niej abym nie tykał.

Tedy [zja]chawszy się na te dobra zacząłem pomiar idąc [?] pomienionych urocz[ysk?] Jeskowa, Danowa [B…anowa?], Dańszczyzny od mostu gościńca ku Smoleńsku do k[opca] narożnego przy szlaku albo drodze ze Smoleńska, gdzie [wymie]rzyłem szn[urów] ośmdziesiąt bez jednego. Znowu od tegoż kopca do tego [wyblakłe, pada jakas liczba: osiemdziesiąt? Znowu nieczytelne] derewnie Nowosiło [Nowosiłki?] […Bolewo? Misnaki?] [wyblakłe] siedmdziesiąt, czego [?] wszystkiego wokoło czyni [?] [wyblakłe] półtrzeciasta [nieczytelne] w Chudowni włók cztyrdzieści [wyblakłe] mi tu nie dostało gruntu tak wiele [nieczytelne] [żem] przyłączył de[rewie]nkę [nieczytelne] ludzi st…[nieczytelne] dwie, w której się najduje włók siedm [nieczytelne] więcej wymierzyć nie mogłem, [bo?] z pustoszy więcej nie było.

A żył[yc]h [de]rewni mierzyć i podawać mi nie pozwolono z urz[ędu?] przełożeństwa zamkowego i na tom był dał list mój mierniczy JW JMP wojewodzie smoleńskiemu etc. staroście.

Pisan w Smoleńsku roku tysiąc sześćset [trzy? czter?]dziestego pierwszego miesiąca maja wtórego dnia.

[Poniżej notatka:] Widymus wydany tej daniny [dalej nieczytelne i pod spodem:] 3go.

====================================================================

Poniżej podaję ważny komentarz Władymira Prochorowa, który uważa, że danina mogła byc przeznaczona dla kościoła katolickiego w mieście Krasne:

  1. W tytule: [Da….. Pl.b.n.. K…………………..] – pierwsze słowo podobne do słowa „Danina”, dalej słowa podobne do słowa „Plebanię”. Pojawia się słowo zaczynające się od litery „K”, co przypomina wyrażenie „Danina na plebanię Kraśnieńską …”.
    Metryka Litewska wymienia katolickie plebanie: dorogohuską, rosławską, smoleńską, wietlicką, obołowską (w ujeździe sierpiejskim), twerdilicką, kraśnieńską oraz probostwo bielskie i starodubowskie.
  2. Danina przylega do miasta Krasnego.
  3. Na mapie widać, że na tym miejscu pojawiła się wieś Ксензова (Księdzowa).
  4. Obok też odmierzono włóki na plebanię grekokatolicką:

a) RGADA F. 389. 108, k. 528v-529: – nadanie 5 włók na cerkiew Wniebowzięcia Panny Mariej w Krasnym świeszczenikowi Gabrielowi Korzeniewskiemu w uroczyskach Karasiowa, Krukowa, Zawozie, Uwarowo w 1636 r.

b) Księga Zaręby. Scan 17-18: – danina na cerkiew Krasienską Woskrzesienską świeszczenikowi Laurynowi Wasilowiczu na siedlisku Woskrzesienskim i w poczynku Krukowie.

5. Na cerkwie grekokatolickie król dawał 4-6 włók, dla kościoła katolickiego – dziesiątki włók. W dokumencie – niemniej, niż 40 włók (47?), a i do tego nie wystarczyło dostępnego gruntu.

6. W Krasnem był ksiądz, pleban Kraśnieński Jan Loff w 1629 r. (RGADA. F. 389. 102. k. 510v), w 1641 r. – Adam Lempicki (RGADA. F. 389. 108. k. 792v-793v.).

7. Patrz również:P https://smolenscium.alchymista.pl/danina-na-plebanie-krasnienska/

Danina na plebanię kraś[n]ieńską. Wymierzono włók pięćdziesiąt. Ograniczenie w księgach królewskich u JMP wojewody smoleńskiego etc. {dopisek inną ręką:} I to niespełna włók pięćdz[iesiąt].

To jest adnotacja dotycząca właśnie tegoż niepełnego nieznanego wymiaru.

Tagi , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.