List podawczy dla Henryka Ramla

List podawczy dla Henryka RamlaBiała, dn. 6.07.1635 r. Kapitan bielski Jan Paszkowski i Filip Bucholtz z polecenia wojewody Gosiewskiego i królewicza Władysława podają Henrykowi Ramlowi sioło Romanowo z innymi wsiami w ujeździe bielskim. Dokument ten zawdzięczam uprzejmości p. Jana Pawła Gosiewskiego.

Ja, Jan Paszkowski kapitan bielski i ja, Filip Bucholt[z].

Mając zlecenie od JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego do podania w posesją obywatelom inflanckim za listem Królewicza JM gruntów niektórych pustych w ujeździe bielskim i poddanych żyłych w zamku KJM Białej względem [?] straty majętności onych w Inflanciech przez nieprzyjaciela zabranych [tu nieczytelne] zasług i do [trzymania?] wiary statecznej [nieczytelne] łaski KJM konferowanych.

Oznajmujemy żechmy podali panu Henrychowi Ramlowi, który przez wszytek czas w ekspedycji teraźniejszej inflanckiej na posłudze JKM i Rzptej preserwerował, sioło: Romanowo, Łuszczynowo, Dulowo, Skutowo, chłopów pięć, pod nimi służeb dwie i [nieczytelne] służby z gruntami i ich wszytkimi i pustoszami Honiakowo, Kurbakino, Suchowarowo, Cielatkowo, Howorowo, Hanczarowo, Pustynka, Zachwałowa, Piszczakino, Waraszyłowo, Półnobokowo, Marynowo, Filiminowo.

Których chłopów i pustoszy pan Henrych Ramel w spokojnym dzierżeniu używać ma do wymierzenia włók sześciu dzierżąc i ograniczenia.

List podawczy dla Henryka RamlaAcz pan Ramel sam odległy będąc zlecił panu Bernatowi Etynkowi tę daninę objąć tedyśmy według woli i pisania JW JMP wojewody smoleńskiego onemu w posesją podali. Pisan w Białej dnia 6 july AD 1635

[locus sigilli]

Jan Paszkowski kapitan bielski

Filip Buchholtz

Tagi .Dodaj do zakładek Link.