DANINA TATAROM – Rybki

Przepisał i zlokalizował na mapie Władymir Prochorow. Zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 362 wg pierwotnej numeracji (skan 313)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM i za listem JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, starosty puńskiego, od Królestwa IchM, na Dorohobużu i innych zamkach w województwie smoleńskiem leżących, od Moskwy rekuperowanych, przełożonego, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók pięćset na koni sto Tatarom JKM w starostwie dorohobuskiem we włości siemlowskiej nad rzeką Osmą leżącej.

Jednak przestrzegając tego, na każdej pustoszy według pomiaru i ograniczenia, pewna liczba koni osadzona była, mianowicie na pustoszy Rybkach, wymierzono i ograniczono gruntu:

– włók jedynaście morgów dwanaście na koni trzy, każdemu z osobna włók cztyry bez morgów sześciu,

– a gruntu i lasu na uroczyskach włók trzy i morgów ośmnaście, każdemu z nich włóka jedna i morgów sześć.

W tej wiosce osiadły „koń” jeden: Bohdan Hrehorewicz – „koń” jeden. A pustych koni dwa, na tychże pognojach tego siedliska, także gruntem w polu zarówno, ma się miarkować.

Tego gruntu pierwsza ściana granice od ruczaja Rybkina po starą grodzę okolicy wioski Staniszcz, w rzekę Osmą.A rzeką Osmą w niż [s. 363:]śrzodkiem idąc do ucia ruczaja Krynicznego. Tym ruczajem w górę, rowem Kolchiskiem, idąc znamionami na drzewach. Z rowu w lewo, zajmuc szmat lasu chołmistego, idąc ścianą zakrzywioną znamionami na drzewach do gościńca z Wiaźmy do Dorohobuża idącego, przy którym obapół kopców dwa. ścianą przez gościniec, do kopca narożnego, który dzieli grunt po lewej stronie Łapciowa i Czoporowa, a po prawej grunt Rybek. Od tego kopca w prawo, przez gościniec, wedle kopca usypanego, w rów Rybkina. A rowem Rybkina w niż w starą grodzę okolice wioski Staniszcz. U której się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

Które to włók jedynaście i morgów dwanaście, na koni trzy, z dodatkiem, w drugiem obrębie przy granicy wiaziemskiej, włók trzy i morgów ośmnaście, wymierzawszy według przywileju JKM i za listem JMP wojewody smoleńskiego, podałem w moc i wieczyste dzierżenie Tatarom JKM rybczynskiem i towarzyszom ich, którzy tam osiędą.A zaczym osiędą, te puste grunty ma być w zawiadowaniu urzędu zamku dorohobuskiego, dla prętszej osady.

A w śrzedniem zamku plac jeden na koni pięć, dla pobudowania domku, i ogród za zamkiem.

Na com dał ten list mój wymiaru i ograniczenia mego, z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku d[ie] dwudziestego august[a] roku tysiąc sześćset dwudziestego szóstego.

Tagi , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.