DANINA TATAROM KUMINOWSKIM – Czoporowo (Sczoporowo)

Przepisał i zlokalizował na mapie Władymir Prochorow. Zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 361 wg pierwotnej numeracji (skan 312)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem mojem, iż za przywilejem JKM PNM i za listem JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, starosty puńskiego etc., od Królestwa IchM, na Dorohobużu i innych zamkach, od Moskwy rekuperowanych, w województwie smoleńskiem leżących, [przełożonego], [s. 362:] abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók pięćset na koni sto Tatarom JKM w starostwie dorohobuskiem we włości siemlowskiej nad rzeką Osmą leżące.

Jednak postrzegając tego, aby na każdej pustoszy według pomiaru i ograniczenia, pewna liczba koni osadzona była, mianowicie na pustoszy Czoporowie, wymierzono i ograniczono gruntu:

– włók jedynaście i morgów dwanaście na koni trzy, każdemu koń z osobna włók cztyry, bez morgów sześciu,

– a gruntu i lasu na uroczyskach włók trzy i morgów ośmnaście, każdemu z nich włóka jedna i morgów sześć.

W tej wiosce osiadło „koni” trzy: p. Bohdan Kuminowski – koni dwa, Wojna Kuminowski – „koń” jeden.

Tego gruntu pierwsza ściana granice od rzeki Osmej, po prawej stronie na starej grodzy okolice wioski Staniszcz usypanego [kopiec?], ta granica stara w ruczaj Rybkino, a ruczajem Rybkinem w wierch idąc, do kopca usypanego przy gościńcu z Wiaźmy do Dorohobuża idącego. Tążścianą przez gościniec do kopca narożnego, który dzieli grunt po lewej stronie Rybek, a po drugiej stronie grunt Łapciowa, a po prawej Czoporowa. Od tego kopca w prawo do kopca na starej granicy kraśnienskiej usypanego. Od tego kopca w prawo granicą kraśnieńską w ruczaj Kruty. A ruczajem Krutym w niż w rzekę Osmę.U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

Które to włók jedynaście i morgów dwanaście, na koni trzy, z dodatkiem, w drugiem obrębie przy granicy wiaziemskiej, włók trzy i morgów ośmnaście, wymierzawszy, za przywilejem JKM i za listem JMP wojewody smoleńskiego, podałem w moc w wieczyste dzierżenie Tatarom JKM czoporowskiem.

A zaczym osiędą, te puste grunty ma być w zawiadowaniu urzędu zamku dorohobuskiego, dla prętszej osady.

A w Śrzedniem Zamku plac jeden na koni pięć, dla pobudowania domku, i ogród za zamkiem.

Na com dał ten list mój wymiaru i ograniczenia mego, z podpisem ręki mej własnej i z moja pieczęcią. Pisan w Smoleńsku d. dwudziestego augusty, ro. tysiąc sześćset dwudziestego szóstego.

Tagi , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.