DANINA STANISŁAWA BOGUSZEWSKIEGO

danina stanisława boguszewskiego 002Stanisław Boguszewski kwituje wymiar miejscowości, otrzymanych w zamian za miejscowości otrzymane pierwotnie, ale oddane komu innemu we włości maksymowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 31 wg pierwotnej numeracji (skan 39)

Na jego własne grunty, które odeszły we włóki kozackie dana mu z przyległych gruntów pustych JKM do Stehrimowa przydano i część do Dołhoniwy we włości maksymowskiej, w których wymierzono gruntu włók dwadzieścia sześć morgów piętnaście.

Stanisław Boguszewski ziemianin JKM województwa smoleńskiego.

Oznajmuję tym moim listem przeciwnem, iż ja mając daninę od KJM za zasługi moje krwawe w województwie smoleńskiem w stanie maksymowskiem, po trzech bojarzynach, to jest po Iwanie i po Oleksieju Zubowych i po Bohdanie Sierkowym mnie dana, od której daniny zajęto mi we włóki kozackie dwa poczynki, mianowicie derewnia na Obrazowie i poczynek Karpino, w których wymierzono włók dwadzieścia, a w księży obrąb zajęto poczynek na Telucinie. W tym wymierzono włók sześć morgów piętnaście. Za które pomienione grunty moje za wielmożnego rozkazaniem JMP na Aleksandra Korwina Gosiewskiego referendarza i pisarza WKsL wieliskiego, puńskiego, kupiskiego etc. etc. starosty, który od KJM do Smoleńska zupełną mocą zesłany, przez urodzonego pana Adama Zaręby mierniczego JKM dana mi jest gruntami JKM różnemi, między grunty szlacheckiemi leżącemi odmiana.

Naprzód pustoszka nazwana Ciemnikowo była [w zamian] za zdanem Maciuszynem, które leży w linie z jednej strony gruntów pana Kulbackiego nazwanych maraczowskich, ścianą prostą, i na drzewach różnych krzyżami i wrębami osieczona. Z drugiej strony i końca gruntów dołhoniwskich i gruntów kłobukowskich, z trzeciej strony rzeczki Polnej i gruntów JKM stanu iwanowskiego poprawnie: iwankowskiego]. Tej pustoszy wymierzono włók sześć morgów piętnaście, którą mi daną zamianą za poczynek mój na Felicinie w księży obrąb zajęty, na drugim miejscu dwa poczynki JKM Sobolowo i Czelustkino, które leżą nad ruczajem Woroniuchą z jednej strony gruntów pana Harownikowych derewnie nazwanej Hrehorowo i Suszkowo, z drugiej strony od poczynku Kozłowa gruntu JKM i gruntów Michnowa, którą pan Uhlik trzyma, i gruntów moich stehrymowskich. W tych dwóch poczynkach wymierzono włók dziewięć morgów szesnaście, prętów dziesięć gruntu podłego. Na trzeciem miejscu wymierzono obrąb gruntu JKM wł…ók dziesięć na pustoszce nazwanej Makarowie, przy której i dwa poczynki zajęte nazwane Basmanowo i Świeczkowo.

Te tedy grunty wszystkie JKM zwyż pomienione według pomiaru i osieczenia ścianami i zakopanie kopcami przez urodzonego pana Adama Zarębę mierniczego mnie są w odmianę, za grunty moje w kozackie włóki zabrane Karpino i Obrazowo podane, które acz dosyć podłego, gdyż wszystkie obierki mi się dostały, od pana Zaręby mierniczego JKM odebrawszy, tem listem mojem skarb JKM kwituję. Pisan w Wrobiejowie, dnia dwudziestego szóstego octobra roku tysiąc sześćset dwudziestego czwartego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.