DANINA PANA KRZYSZTOFA BUYNIECKIEGO

danina Krzysztofa Buynieckiego 001Krzysztof Buyniecki otrzymuje wymiar pustoszy Szelizyno, Prudzino, Szuciłowo, Kozłowo, Spaskie i Poczynek Starozarosły nad rzeką Przewarką we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 171 wg pierwotnej numeracji (skan 168)

na poczet rotmistrzowski koni dwunastu według regestru popisowego.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysiegły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż za uniwersałem JKM PNM i za listem podawczem JMP rewizora podsędka smoleńskiego na dwanaście koni danego IMP rotmistrzom, wymierzyłem gruntu do paszni i osady zgodnego według uniwersału JKM i regestru popisowego jeneralnego, a mianowicie urodzonemu JMP Krzysztofowi Buynieckiemu rotmistrzowi JKM włók czterdzieści ośm na koni dwanaście, to jest każdemu z nich po włók cztyry, jako jest w uniwersale JKM, mianowicie w województwie smoleńskiem we włości iwankowskiej na pustoszy Szelizynie, Prudzinie, Szuciłowie, Kozłowie, Spaskim i w poczynku starozarosłym nad rzeką Przewarką leżące.

danina Krzysztofa Buynieckiego 002Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Świnny i ujścia rzeczki Prudzianki, przy której kopiec. A rzeczką Prudzianką w górę w ścianę nowoprzesieczoną z rubieżami, która idzie przez czarny las błotny i Rżawiec do drogi, która idzie z Prudzina do Jurakowa, przy której kopiec. Od tej drogi kopca tą ścianą i drożyskiem do gościńca, który idzie z Smoleńska do Sierpiejska, przy którym kopiec usypany. Od tego gościńca i kopca w rów Rżawiec. A rowem Rżawcem w ruczaj Koklankę, a ruczajem w górę w wierzchowie do kopca, który usypany na gruncie Szelichina, na nowej ścienie przesieczonej z rubieżami. Od tego rowu i kopca tą ścianą przez drogę z Prudzina do Puzyrewskiego idącą i do kopca narożnego, który usypany na gruncie Prudzina, od tego kopca w prawo ścianą przesieczoną, który dzieli grunt panów Chodykowskich, idąc przez Rżawiec do gościńca sierpiejskiego, przy którym kopiec. Temże gościńcem postapiwszy w lewo, w stary gościniec, którem idzie ścianą z rubieżami w rowek, w starą granicę, który dzieli grunt PP Chodykowskich. Temże rowem w rzeczkę Przewarkę. A przez rzeczkę Przewarkę w ścianę przesieczoną prosto idąc w rowek do gościńca dorobuskiego do Smoleńska idące[go], przy którym kopiec narożny usypany, który dzieli grunt PP Chodykowskich. Od tego rowu i kopca gościńcem idąc ku Smoleńsku do mostu w rzeczkę Malinowkę, a od mostu i gościńca rzeczką Malinowką w niż w rzekę Świnnę. Rzeką Świnną w niż do rzeczki Prudzianki i kopca. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók czterdzieści ośm za uniwersałem JKM wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc i dzierżenie JMP Krzysztofowi Boynieckiemu. Na com dał ten list mój z ksiąg moich mierniczych wycięty z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczecią. Pisan w Smoleńsku dnia dwudziestego czwartego augusti roku tysiąc sześćset dwudziestego szóstego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.