DANINA PP. PUZYREWSKIM list przeciwny

danina puzyrewskich 003Panowie Puzyrewscy potwierdzają dokonanie wymiaru połowy pustoszy Ostankowo nad rzeczką Jelemną we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i mapkę opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 129 wg pierwotnej numeracji (skan 136)

Ja, Sidor, Żozyn i Jan Puzyrewscy. Czyniemy wiadomo tym pisaniem naszym, iż pan Adam Zaręba mierniczy JKM wymierzył nam włók ośmnaście na połowie pustoszy Ostankowa nad rzeczką Jelemną leżące według przywilejów JKM PNM nam danych i za listem JMP Hieronima Ciechanowicza podsędka smoleńskiego i rewizora JKM podawczem.

Którego to gruntu ograniczenie. Naprzód poczyna się pierwsza ściana granice od kopca pobocznego gruntów szpitalnych, który usypany na brzegu rzeczki Jelemny. Od tego kopca powracając, pierwszą ścianę granice, prostym trybem idąc do kopca narożnego, który usypany na gruncie słuczyńskiem, który dzieli grunty szpitalne po lewej ręce i pana Maliszewicza. Od tego kopca narożnego, powracając drugą ścianę granice, prostym trybem idąc przez gościniec dorobuski, przy którym kopiec usypany. Tąż ścianą prosto idąc do kopca drugiego narożnego, który usypany wedle gruntu pana Jukawskiego. Od tego kopca narożnego, powracając trzecią ścianę granice, prosto idąc wedle gruntu p. Jukawskiego śrzodkiem błota i mchu do dębu wielkiego, w którem są znamiona położone krzyżów dwa i po trzy wręby wycięto. Od tego dębu, tąż ścianą prosto idąc do kopca narożnego czwartego, który usypany na brzegu rzeczki Jelemny na gruncie taracyńskim [?], powracając czwartą ścianę granice środkiem rzeczki Jelemny, idąc w zwyż do gruntu szpitalnego do kopca pierwszego pobocznego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami naroznemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók ośmnaście odebraliśmy według przywilejów JKM PNM nam danych, na co dajemy ten list nasz z podpisem rąk naszych i z pieczęcia. Pisan w Smoleńsku d. jedynastego augusti roku tysiąc sześćset dwudziestego szóstego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.