Danina na pomocnika pana Marcina

danina pomocnika dla puszkarza MarcinaNieznany z imienia pomocnik Marcina puszkarza otrzymuje wymiar pustoszy Horbowo we włości iwanowskiej. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Jag 906, s. trudna do ustalenia (skan 100)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.
Czynię wiadomo tym pisaniem moim, iż za przywilejem JKM listem JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, puńskiego etc. starosty, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók sześć na pomocnika na służbie puszkarskiej, a mianowicie na pustoszy Horbowie w województwie smoleńskim we włości iwanowskiej na suchodole leżące.
Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Poczyna się pierwsza ściana granice od kopca pierwszego narożnego, który usypany na ścienie wielkiej pana korenowej [?], który dzieli grunt po lewej [skan 101:] Kro […]. Od tego kopca ścianą przesieczoną wedle kopca do gościńca rosławskiego, przy którym kopiec narożny usypany. Gościńcem rosławskim w rów wielki, przy którym na brzegu kopiec narożny usypany rowem w górę w ścianę przesieczoną. Tąż ścianą do kopca narożnego, który usypany na wielkiej ścienie PP Kierzsztynowiczów puszkarzów. Od tego kopca taż ścianą wielka w prawo do kopca pobocznego, który usypany na ścienie p. Marcina. Tą ścianą p. Marcinową do kopca drugiego pobocznego, który usypany na ścienie pana Kierstynowiczowej. Ta ścianą do pierwszego kopca narożnego, który usypany na ścienie poprzecznej pana Karyna [?]. U którego się pierwsza ściana granice i zaczeła, i tam się kończy.
W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Na com dał ten list mój z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia siedmnastego octobris roku tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.