DANINA PANU BOHDANOWI CHALUCINOWI KALECZYCKIEMU

danina bohdana chalucina kaleczyckiegoBohdan Chalucin Kaleczycki otrzymuje wymiar pustoszy Jesienkowo, Osuszkino i Dołmatowo we włości iwanowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 85 wg pierwotnej numeracji (skan 93)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym moim pisaniem, iż za przywilejem JKM i za listownym rozkazaniem JW JMP Aleksandra Korwina [s. 86:] Gosiewskiego wojewody smoleńskiego puńskiego starosty, zjeżdżałem na pomiar do domu Chalucina Kaleczyckiego przeszłego roku. A że mi nie przyszło do tego, abym na ten czas mógł dokończyć pomiaru według przywileju, w którym pisze, żebym wymierzył panu Bohdanowi Chalucinowi Kaleczyckiemu w województwie smoleńskim we włości iwanowskiej na puszczach Jesienkowie, Osuszkinie i Dołmatowie i na przyległych pustoszach, gruntu do paszni i osady zgodnego włók piętnaście, krom mchów i błot ninacz niezgodnych, z przyczyn, bo mię na ten czas zaszło rozkazanie listowne JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, abym na inny, pilniejszy pomiar wyjachał, dość ja czyniąc woli i rozkazaniu JM, nie dokończywszy pomiaru odjachałem. Teraz tedy, według przywileju i pierwsego listownego rozkazania JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego wyjachawszy pierwszego pomiaru mego dokończyłem.

Ograniczenie tego pomiaru tak się w sobie ma. Naprzód począwszy od kopca narożnego pierwszego, który wysypany między większym i mniejszym Dołmatowem około olchy nad rzeczką Polną przeciwko gruntów ciemnikowskich JMP Stanisława Boguszewskiego włości maksymowskiej. Tą rzeczką Polną przeszedłszy w górę zajmując w pomiar Małe Dołamtowo, a zostawując na lewej ręce przez rzeczkę grunty temnikowskie [ciemnikowskie] pana Stanisława Boguszewskiego, do błota, które wpada do rzeczni Polny. Od rzeczki powracając kręto w prawo drugą ścianą błotem. Potem przez czarny las prosto, nową przesieczoną ścianą, do drogi z Bielikowa do Jesienkowa idącej, gdzie wedla drogi około iwki usypany kopiec. Od tego kopca przez drogę tąż nową przesieczoną ścianą aż do ściany pierwszego duktu, gdzie na ścienie pobocznej wysypany kopiec poboczny. A tego pomiaru rogowego tu się pomiara skończyła.

W tym ograniczeniu zająłem do pierwszego pomiaru włók półtrzeci i nagrodę za mchy i błota, których się niemało w pierwszym pomierze zajęło, a za uproszeniem pana Bohdana Chalucina Kaleczyckiego i pierwszy pomiar pomieniłem w tym ograniczeniu.

Które tak się w sobie ma. Od wyż pomienionego tego pomiaru narożnego a pierwszego pobocznego kopca prosto postępując za błoto Kudnie, gdzie nad brzegiem wysypany kopiec poboczny. Od tego kopca prosto ścianą przesieczoną przez czarny las po tym przez pagórek idąc i przez mszarę do kopca narożnego. A od kopca powracając kręto w prawo, czyniąc drugą ścianę poprzeczną. Tą ścianą zajmując trochę wyż pomienionej mszary, aż do drugiego kopca narożnego, który wysypany przy błocie [s. 87:] w samym wierzchowiu błota Kozij Łoh nazwanego. Z którego się poczyn[a?] ruczaj Rudnia nazwany. Tym błotem poszła trzecia ściana podłużna, aż do ruczaja wyż pomienionego. A ruczajem do rzeczki Rudni, którą przeszedłszy wysypany kopiec narożny. Od tego kopca powraca się czwarta ściana poprzeczna śrzodkiem rzeczki w górę idącej do kopca pierwszego, skąd się pomiara poczęła i tam się skończyła.

W tym ograniczeniu zająłem w oba pomiaru włók piętnaście, krom mchów i błot ninacz niezgodnych, których w pierwszym mym pomierze niemało zająłem. Które to włók piętnaście kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie wysypanemi i na różnych drzewach krzyżami i wrębami wyciętemi wymierzywszy i dostatecznie ograniczywszy według przywileju JKM i listownego rozkazania JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego panu Bohdanowi Chalucinowi Koleczyckiemu podałem w moc dzierżenie i spokojne używanie. Na co dla lepszej wiary i pewności daję mu ten mój list mierniczy z podpisem ręki mej i z moją pieczęcią. Pisan na pustoszy Osuszkinie roku tysiąc sześćset trzydziestego piątego miesiąca junia trzynastego dnia.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.