Danina Pana Zygmunta Wrońskiego

Danina Pana Zygmunta WrońskiegoJag 906, s. 219 (wg pierwotnej numeracji). Skan 208.

Zygmunt Wroński otrzymuje wymiar pustoszy Daniłowa, Szaranowo, Szołudzino, Zawierzyno i pół Sipina nad rzekami Chmością i Zależynką we włości berezańskiej.Przepisał i zredagował Jakub Brodacki. 

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysiegły.

 Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż za listownem rozkazaniem od wielmożnego JMPana Aleksandra Coriwna Gosiewskiego wojewody smoleń[skiego], puńskiego etc. starosty, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók piętnaście panu Zygmuntowi Wrońskiemu, mianowicie w pustoszach Daniłowie, Szaranowie [Szaranewie?], Szołudzinie, Zawierzynie, połowicę Sipina, w województwie smoleńskiem we włości JKM berezańskiej nad rzeką Chmością, Zależynką leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Chmości i rzeczki Czaplanki po rów śrzedni, w którym na brzegu rzeki Chmości około dwóch olszyn z krzyżami i wrębami wyciętemi usypany kopiec. Od tej rzeki i kopca, tym rowem w górę, w ścinę przesieczoną prostym trybem idąc do drogi, która idzie od kopca do Szołudzina, przy której około brzozy z znamionami usypany kopiec. Od tej drogi i kopca tą ściną prostą przy [nieczytelne] tę ścianę prze[j]ście [nieczytelne] na której wedle tej drogi usypany kopiec. Od tej drogi i kopca, tą ścianą przesieczoną, wrębami na drzewach idąc do rowu suchodołu, przy którem na brzegu po tej stronie usypany kopiec około dębu, z krzyżem i wrębami wyciętemi. Od tej ściany i kopca rowem suchodołem w niż postąpiwszy w lewo, w ścianę przesieczoną, przy której na brzegu tego rowu usypany kopiec. Od tego rowu u kopca w lewo, prostą ściną trybową, znamionami na drzewach wyciętemi, idąc w Ruczaj Szydłowski, przy którym na brzegu usypany kopiec. od tej ściany i kopca w prawo Ruczajem Szydłowskiem w rzeczkę Żelezienkę. A rzeczką Żelezienką w górę do rowu wielkiego, który dzieli w pół siedliska Osipina. Od tej rzeczki Żelezienki w prawo temże rowem w pół siedliska Osipina, przy którym w wierzch rowu usypany kopiec. Od tego rowu i kopca postąpiwszy w wierzch do kopca przy Jamie Osiebiej i przy trzech Jamach Chlebnych usypany kopiec. Od tej Jami [?] i kopca prostą ścianą znamionami na drzewach do rozstai dwóch dróg do Miedwiediewa i Daniłowa z Sipina idących. Po prawej ręce, przy daniłowskiej drodze, usypany kopiec. od tych rozstai i kopca drogą powróciwszy ku Daniłowu do ściany wielkiej przesieczonej, na której ścienie, przy tej drodze, usypany kopiec. Od tej drogi i kopca, tą ścianą wielką znamionami na drzewach wyciętemi, idąc przez kromchu [?] i rowu, prostym trybem do gościńca z Miedźwiedziowa do Smoleńska idący, przy którym gościńcu usypany kopiec. Od tej ściany i kopca w prawo, tyme gościńcem w rzekę Chmość, a rzeką Chmością śrzodkiem idąc w niż do pierwszego rowu przedniego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

 W tem ograniczeniu, kopcami narożnemi pobocznemi dostatecznie usypano i przy różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók piętnaście wymierzawszy i dostatecznie ograniczenie uczyniwszy za listem wielmożnego JMPana referendarza i pisarza WksL podałem w moc, dzierzenie panu Zygmuntowi Wrońskiemu. Co dla lepszej wiary i pewności dałem ten list mój, z podpisem reki mej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia siódmego january roku tysiąc sześćset dwudziestego piątego.

Tagi , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.