Danina p. Jerzego Potemkina

Danina p. Jerzego PotemkinaJag 906, s. 454 (wg pierwotnej numeracji). Skan 394.

Jerzy Potemkin otrzymuje wymiar pustoszy Głuchowo, Iwkowo, Rumiancowo, Kochanowo nad rzekami Piaseczną i Szczerowicą w stanie berezańskim. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem moim, iż za przywilejem JKMPNM panu Jerzemu Potemkinowi włók dwadzieścia danego, i za osobliwem listem JKM do mnie pisanego, abym wymierzył i ograniczył gruntu włók do paszni i osady zgodnego dwadzieścia panu Jerzemu Potemkinowi miana w pustoszach Głuchowie, Iwkowie, Rumiancowie, Kochanowie w województwie smoleńskiem w stanie berezańskiem nad rzeką Piaseczną i rzeczką Szczerowicą [Świętowicą?] leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma: pierwsza ściana granice od rzeki P[i]asecznej od uścia rzeczki Szczerowicy, rzeką Piaseczną w górę środkiem idąc do granicy JMPana Meszczeryna na [nieczytelne] na brzegu rzeki Piasecznej usypany kopiec, który dzieli grunt po lewej stronie JMP Jana Meszczeryna Hryszyna, a po prawej grunt pana Jerzego Potemkina Głuchowa. Od tej rzeki i kopca w prawo, powróciwszy granicą pana Meszczerina do drogi z [nieczytelne] …tyszyca do Smoleńska idącej, przez którą przeszed[ł]szy usypany kopiec. Tąż ścianą znamionami na drzewach rowem w górę do kopca pobocznego. W końcu tego do [nieczytelne] ziemnego [?] tąż ścianą znamionami na drzewach wedla kopca pobocznego idąc [nieczytelne] z Mikicina do Kochanowa idącej przez którą przeszed[ł]szy usypany [nieczytelne: kopiec?]. Tąż ścianą do kopca narożnego na tej granicy około dąbka usypan[ego?], który dzieli grunt po lewej ręcej pana Meszczeryna Mikicina. A brzegiem [?] [nieczytelne: grunt?] KJM Cierajowa [?], a po prawej grunt pana Potemkina [nieczytelne]. [Od tej?] sciany i kopca w prawo powróciwszy znamionami na drzewach [nieczytelne] granica Głuchowie do drogi z Cierajowa do Głuchowa idą[cej?] [nieczytelne] granicy [dłuższy fragment nieczytelny] granicą kochanowską i cierajowska idąc wedle kopców trzech pobocznych do kopca narożnego na tej starej granicy derajowskiej kochanowskiej na brzegu rzeczki Szczerawicy i w rowku usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie JKM Cierajowa, a po prawej grunt pana Potemkina Kochanowa. Od tej granicy i kopca rzeczką Szczerawicą w rzeczkę Piaseczną. U którego się u[j]ścia pierwsza ściana granice zaczęła i tamże kończy.

W tem obrębie włók dwadzieścia etc etc. Miesiąca octobra dwunastego dnia roku tysiąc sześćset trzydziestego czwartego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.