DANINA PANA STANISŁAWA KOZIGORSKIEGO

danina Stan isława Kozigorskiego 002Stanisław Kozigorski otrzymuje wymiar uroczyska Miciuryno, Bokowo, Kosakino, Świersczkowo, Świrowo, Batykino, Zachwatajowo we włości małachowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 19 wg pierwotnej numeracji (skan 32)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż zaszło mię rozkazanie listowne wielmożnego JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego referendarza i pisarza WKsL administratora Najjaśniejszego Królewica JM Władysława, abym według listu danemu panu Stanisławowi Kozigorskiemu włók czterdzieści gruntu ze trzema sosnami [?] [s. 20:] [nieczytelne] w województwie smoleńskiem we włości małachowskiej w uroczysku Mosierynie [?] [nieczytelne] gruntach przyległych wymierzył i ograniczył, tedy czyniąc dosyć po [nieczytelne] zjachawszy do tej włości małachowskiej, wymierzyłem w uroczyskach Miciurynie, Bokowie [?], Kosakinie, Świersczkowie, Świrowie, Batykinie, Zachwatajowie włók czterdzieści.

Których ograniczenie tak się w sobie ma. Naprzód poczyna się od brodu kabakowego gruntu sioła Marcianowo idąc zwyż rzeką Ruchą i zajmując trzecią zmianę gruntu miciuryńskiego, po drugiej stronie rzeki Ruchy, aż do ujścia rzeczki Kamionki. A rzeczką Kamionką idac zwyż ku wierzchowiu i puszczając grunty po lewej ręce miasteczka Dosuhowa do miedze starej bosmanowieckiej. Tą miedzą przez drogę gościńca starego [nieczytelne], mimo grunt pohowski do rzeki Sczołbny przez rzekę Sczołbną w lewo w rowek, który dzieli grunt pana Ochwiera Czutczowa kuzniaczowski z gruntem świrowskim. Tym rowkiem w łużek miedzą starą do błota [nieczytelne] ruczaju nazwanego Bierniki, który graniczy grunt białykiński z siołem pana Czutczowem Manojem [?] jako sieło sioło {samo} w sobie w starym ograniczeniu ma. Tym ruczajem w górę do miedze, która graniczy grunt kuźniacowski z gruntem zachwatałowskim. Tą miedzą do kopca narożnego, który usypany przy gruncie kuźniacowskiem i zachniatowskiem [dwie linijki nieczytelne] …miedzą starą, która graniczy grunt za… [nieczytelne] z Zarybińskim do kopca, który [nieczytelne] przynależy Puciacińskiej na drodzie, która idzie z Morosa do lasu mimo [nieczytelne]. Od tego kopca prosto tąż miedzą starą [nieczytelne] nazwanej obyczaju, zajmując częścią gruntu Pokiatina, przy której na brzegu kopiec usypany. Od tego kopca i starej miedze rzeczką Obyczajem w niż idąc w rzekę Sczołbnę. Rzeką Sczołbną także w niż zajmując drugą część po prawej ręce gruntu puciacińskiego do miedze starej, na której kopiec usypany… [dwie linijki teksty nieczytelne] …mianowanego, skądże się poczęła tu granica i tam się kończy.

Nad brzegiem tego brodu brzoza [?] wielka, na której dwa krzyże i trzy wręby wycięte (i kopiec usypany), i na innych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto.

Na co daję panu Kozigorskiego ten mój list z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Puciacinie dnia piętnastego octobra roku tysiąc sześćset dwudziestego piątego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.