DANINA PANA JANA WOLIŃSKIEGO

Danina Jana Wolińskiego

Danina Jana Wolińskiego we włości ładyskiej (ujezd bielski). Sporządzono na podstawie mapy dwuwiorstówki Szuberta, trójwiorstówki oraz księgi wymiaru i ograniczenia Adama Zaręby.
©Jakub Brodacki

Przepisał zredagował i mapą opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 317 (wg pierwotnej numeracji). Skan 286.

Jan Woliński otrzymuje wymiar daniny wioski Żłobino oraz pustoszy Łunino, Hołuzyno, Sielecino, Daniłowo, Okiejowo, Hrydkowo nad rzeką Naczą we włości ładyskiej.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

A przy mnie zesłany będąc pan Jan Paszkowski kapitan JKM bielski na miejscu komisarz.

Czynimy wiadomo tym listem naszym, iż za przywilejem JKM PNM i za listem jaśnie wielmożnego JMPana Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego starosty puńskiego etc., abyśmy wymierzyli i ograniczyli gruntu do paszni i osady zgodnego włók trzydzieści panu Janowi Wolińskiego z łaski JKM prawem lennym konferowaną, mianowicie w wiosce Żłobinie w pustoszach Łokinie, Hołuzynie, Sielecinie, Daniłowie, Okiejowie, Hrydkowie w województwie smoleńskiem w starostwie bielskiem we włości ładyskiej nad rzeką Naczą leżące.

Tego gruntu ograniczeni tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Naczy od kopca narożnego na brzegu tej rzeki Naczy przy łuhu usypanego na starej granicy janiczyńskiej i łunińskiej. Od tej rzeki i kopca tym łuhem starą granicą w górę śrzodkiem idąc do kopca pobocznego w końcu łuhu tego usypanego. Tą ścianą znamionami na drzewach idąc do gościńca z Wiaźmy do Białej idacego, przez który przeszed[ł]szy usypany kopiec poboczny. Tą ścianą znamionami idąc do drogi z Pyżkowa do Białej idącej [dłuższy fragment nieczytelny] Panu Jaźwińskiego Jarocina, a po prawej pana Jana Wolińskiego Łunina. Od tej ściany i kopca w prawo tą drogą pyszkowską idąc do kopca narożnego. Przy tejże drodze pyżkowskiej po prawej ręce usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce JKM Jumolina a po prawej grunt pana Wolińskiego Łunina. Od tej drogi i kopca w prawo ścianą przesieczoną znamionami na drzewach idąc do drogi z Ancowa do Łunina idącej, przy której kopiec poboczny usypany. Tąż ścianą znamionami na drzewach idąc do gościńca z Wiaźmy do Białej idącego, przy której obapół usypano kopców dwa na starej granicy bołoczewskiej i żłobińskiej. Od tego gościńca i kopców dwóch w prawo tą starą granicą żłobińską znamionami na drzewach idąc w rów. A rowem w rzeczkę Naczę. A z rzeki Naczy na drugą stronę w ścianę przesieczoną znamionami na drzewach wodocieczą zatoczną idąc po kraj sianożęci wioski Bołyczewa wedle kopca pobocznego prostym trybem idąc przez wodocieczę do kopca pobocznego w końcu sadzawki hrydkowskiej, nie dochodząc rzeki Naczy i u[j]ścia rzeczki Demidowki usypanego. Od tej sadzawki i kopca po rzeczkę Demidowkę, a rzeką w górę idąc z rzeczki Demidowki w prawo w ruczaik, który wychodzi z Rasoku Wielkiego po lewej ręce granice JKM wioski Maciejowa, a po prawej grunt pana Wolińskiego Hrydkowa. Tym ruczajem w górę rowem idąc na Sciemianowo przesieczonej usypanego przeciw rowu tego ścianą znamionami na drzewach idąc do drogi z Hrydkowa na gościniec wiaziemski idacej, przy której kopiec poboczny usypany. Tąż ścianą znamionami na drzewach przez ruczaj skieriński [?], którą miedzą [nieczytelne] wedle kopca pobocznego do drogi z Wawiolina do Daniłowa idącej, przy której kopiec usypany. Od tej ściany i kopca w lewo ją [?] drogą wawulińską postąpiwszy do rowu suchodoła, na którym przy tejże drodze wawulińskiej po prawej ręce około wierzby usypany kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwóch stron JKM Osipowa, a po prawej grunt pana Wolińskiego Daniłowa. Od tej drogi i kopca w prawo tym rowem suchodołem w niż, w ruczaj Chłopowski. A ruczajem chłopowskiem przez sadzawkę idąc w niż w ruczaj Mużyłowski. A ruczajem Mużyłowskiem w niż w rzekę Naczę. A rzeką Naczą postąpiwszy w niż w prawo z rzeki Naczy od pierwszego łuhu i kopca. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók trzydzieści wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy za przywilejem JKM i za listem jaśnie wielmożnego JMPana wojewody smoleńskiego podaliśmy w moc dzierżenie prawa lennego wieczystego panu Janowi Wolińskiemu. Co dla lepszej wiary i pewności dajemy ten list nasz wymiaru i ograniczenia naszego z podpisem rąk naszych i pieczęciami naszemi. Pisan w Smoleńsku dnia piętnastego novembris Anno Christiano tysiąc sześćset trzydziestego pierwszego.

================================================================

Uwaga! W tej okolicy (pomiędzy Daniłowem a Sielecinem i Hołuzynem znajdują się także dwie miejscowości o niemal jednobrzmiących nazwach: Гридино oraz Гридина, które mogą być tożsame z derewnią Hrydkowo.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.