DANINA P. KRZYSZTOFA EYDZIATOWICZA

DANINA P. KRZYSZTOFA EYDZIATOWICZApisarza grodzkiego smoleńskiego. List przeciwny.

Krzysztof Eydziatowicz otrzymuje wymiar sioła Zapole nad rzeczką Apolną we włości swadyckiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 249 wg pierwotnej numeracji (skan 234)

Krzysztof Eydziatowicz pisarz grodzki smoleński.

Czynie wiadomo tym pisaniem mojem, iż według listu JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego puńskiego etc. starosty pana Adam Zaręba mierniczy JKM wymierzył mi włók piętnaście w siele Zapole nad rzeczką Apolną leżące.

Naprzód pierwsza ściana granice od kopca pobocznego, który usypany przy gościńcu wołotkowskim, z Żywucic idącym, na gruncie zapolskiem. Od tego kopca prosto idąc ścianą przesieczoną przez las błotny, znamiona kładąc na drzewach, krzyże i po trzy wręby wycięto, do kopca narożnego, który usypany na gruncie zapolskim, który dzieli grunty sołujanowskie, nie dochodząc rzeczki Rubieżanki. Od tego kopca drugą ścianą przesieczoną, która jest z rubieżami wyciętemi, idąc przez rzeczkę Apolną, przez las czarny mszysty do kopca narożnego drugiego, który usypany na gruncie zapolskiem. Od tego kopca powracając trzecią ścianą przesieczoną [s. 250], prosto lasem czarnem do łoszczynki, która jest przy drodze kaspelskiej, przy której i kopiec poboczny usypany. Od tego kopca, tąż ścianą przesieczoną, te znamiona kładąc krzyże i po trzy wręby wycięto, aż do kopca trzeciego narożnego, który usypany na gruncie zapolskiem, który dzieli grunty KJM Hrydzińskie. Od tego kopca powracając czwartą ścianę granice, idąc ścianą przesieczoną, która jest z rubieżami do kopca narożnego czwartego, który dzieli grunt KJM usypany na gruncie zapolskiem. Od tego kopca powracając pierwszą ścianą granice, idąc do kopca pobocznego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu etc. Na co dałem ten list mój przeciwny panu Adamowi Zarębie mierniczemu JKM z podpisem ręki mej własnej, z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku d. piętnastego juny roku tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.