DANINA JMP JANA STABROWSKIEGO

DANINA JMP JANA STABROWSKIEGOJan Stabrowski otrzymuje wymiar miejscowości Truchonowo, Mikulino, Radikowo, Oziereczk, Nawalnowo, Zającowo i pustoszy Sierkiejowo nad rzekami Chmość, Brytkowka, Łośminka, Kotka vel Płotka, Dobra Łuża, Ozierzeczna we włości swadyckiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 253 wg pierwotnej numeracji (skan 238)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem moim, iż za przywilejem JKM PNM i osobliwym listem od JKM do mnie pisanym, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók sto pięćdziesiąt JMP Janowi Stabrowskiemu kasztelanowiczu parnawskiemu, dworzaninowi JKM, mianowicie [w] Truchonowie, Mikulinie, Rasikowie, Oziereczku, Nawalnowie, Zającowie, w pustoszach Sierkiejowie, Nawalnowie Więtszym w województwie smoleńskim stanie swadyckim przy wierzchowiu rzeki Chmości, Brytkowki, Łośminki, Kotki [Płotki?], Dobrej Łuży, Ozierzecznej leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Chmości od ujścia rzeczki Brytkowki. Rzeczką Brytkowką w górę postąpiwszy do kopca pobocznego na brzegu tej rzeczki Brytkowki po prawej ręce na łuhu błotnym usypanego. Od tej rzeczki i kopca trochę w prawo prostą ścianą znamionami na drzewach idąc do kopca narożnego w Czarnym Lesie Załuskim usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwu stron JMP Jana Szwaykowskiego Załuże a po prawej grunt JMP Stabrowskiego Sierkiejowa. Od tej ściany i kopca w prawo powróciwszy, prostą ścianą idąc przez czarny las znamionami na drzewach krzyże [i po trzy wręby wycięto] [nieczytelne] [s. 254:] Rowu Suborowskiego, który dzieli grunt Cerkwie Błahowieszczenia do derewni Bosina należącej pana Mikulina, po lewej ręce, a po prawej pustoszy Sierkiejowa. Tymże Rowem Suborowem w niż, w rów wielki wierzchowia rzeki [nieczytelne], którym postąpiwszy w niż w lewo w ścianę przesieczoną starej granice pana Mikulina derewni Bosina, a po prawej stronie grunt Sierkiejowa. Tąż starą granicą znamionami na drzewach wyciętymi do drogi z Sierkajowa do Bosina idącej, przy której usypany kopiec poboczny. Prosto granicą wałów trochę wyniosłą idąc przez [sic!] rowu suchodołu. W prawo rowem wysoką granicą Wałowa do drogi z Wasilowa do Roszkowa idącej, przy której przy łużku usypany kopiec. Tąż ścianą starej granice prostym trybem idąc znamionami na drzewach do drogi z Bosina na Wałowo idącej, przy której klon z krzyżami i wrębami wyciętymi, i kopiec poboczny usypany przy wierzchowiu rowu rzeczki Łośmianki. Tym rowem w Łośmiankę. A Łośmianką w niż w lewo i w ścianę przesieczoną, zajmując grunt trzeciego pola nawalnowego, po starą granicę idąc, przez drogę z Bosina do Wałowa, przy której kopiec. Tąż ścianą do drogi od młyna do Bosina idącej, przy której kopiec narożny usypany, który dzieli grunt ze dwu stron Bosina. Tąż drogą ku młynkowi postąpiwszy do kopca sidorowego narożnego między drogami na starej granicy usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce Żukowa, a po prawej Nawalnowa. Od tej drogi i kopca w prawo powróciwszy, prosto idąc do wierzchowia rzeczki Łościanki. A rzeczką Łościanką w niż idąc, do kopca narożnego, na brzegu tej rzeczki Łościanki po prawej ręce usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce JKM las czarny Manichów. Od tej rzeczki i kopca powróciwszy w prawo, prosto ścianą idąc znamionami na drzewach do rzeczki Płotki, przy której na brzegu usypany kopiec poboczny. Tą ścianą przez rzeczkę prosto znamionami na drzewach idąc do drogi z Manichów do Ozierecka idącej, przy której kopiec poboczny usypany, który dzieli grunt po lewej stronie JKM Maniuchów, a po prawej pana Stabrowskiego Las Czarny Ozierecki. Tąż ścianą wielka prostym trybem idąc, znamionami na drzewach przez łuh wielki błotny i kopca pobocznego na tej wielkiej ścienie nie dochodząc wyspy wielkiej usypanego. Od tego kopca trochę w prawo w róg wyspy wielkiej [s. 255:]. Tą ścianą między ta wyspą i mchem wielkim, znamionami na drzewach przez las czarny i w rów wielki w rzeczkę Ozierecką. A rzeczką Ozierecką w górę do drogi brodu z Charyna do Ozierecka idącej. Tąż rzeczką w górę, w wierzchowie tej rzeczki suchodołu do drogi z Hołowice do Ozierecka idącej, przy której u wrót izgrody [?!] na tej starej granicy usypany kopiec, który dzieli grunt po lewej ręce stanu ruckiego Hołowice, a po prawej grunt JMP Stabrowskiego oziereczki. Od tego kopca i drogi, tąż starą granicą rucką i swadycką, znamionami na drzewach wycietymi do drogi z Bobylowa do Nawalnowa idącej, przy której usypany kopiec. Tąż starą miedzą w rów ruczaju Onuczynego. Ruczajem Onuczynem w rzekę Chmość. A rzeką Chmością w niż śrzodkiem idąc do ujścia rzeczki Brytkowki. U której się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnymi i pobocznymi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto, nie licząc w tę pomiarę płot [błot?] wielkich ninacz niezgodnych.

Które to włók sto pięćdziesiąt wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc, w wieczyste dzierżenie prawa lennego JMP Janowi Stabrowskiemu. Na com dał ten list mój wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia dwunastego juny r. tysiąc sześćset trzydziestego czwartego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.