Danina Jana i Mikołaja Zdanowiczów Pomoc

Danina Jana i Mikołaja Zdanowiczów PomocJag 906, s. 204 (wg pierwotnej numeracji). Skan 199.

Jan i Mikołaj Zdanowiczowie otrzymują wymiar w pustoszach Miciukowo, Cunikowo, Makowo nad rzeczką Rudnią we włości wopieckiej. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż za przywilejem JKM PNM na puszkarze smoleńskiego danego i za listownym rozkazaniem od jasnie wielmożnego JMPana Aleksandra Corwina Gosiewskiego wojewody smoleń[skiego], puńskiego etc. starosty, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego PP Janowi, Mikołajowi Zdanowiczom włók dwanaście, każdemu z nich po włók sześć na służbie puszkarskiej, pomocnikowskiej w zamku smoleńs[kim], mianowicie w pustoszach Miciukowie, Cunikowie, Makowie w województwie smoleńs[kim] we włości wopieckiej nad rzeczką Rudnią leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się ma. Pierwsza ściana granice od ruczaja Zabłocia, który dzieli grunt pana Czesławskiego strażnika smoleń[skiego] wedle gruntu i okolice wioski Zabłocia, po lewej ręce, prostą ścianą idąc przez Ruczaj Makowski przez górę do gościńca z Twierdeliu do Smoleńska idący, przy którym kopiec usypany. Tą ścianą w wielki rów, a rowem wielkiem przez Łuh Sianozębny, w rzeczkę Rudnią, przy której Rudni nie dochodząc brzegu około wierzby usypany kopiec. Od tej ściany kopca rzeczką Rudnią w górę idąc przez most i gościniec smoleńs[ki] do kopca narożnego pod Łapanowem na nowej ścienie, około wierzby usypanego na brzegu błota od tego kopca w prawo ścianą, prostem trybem idąc do drogi z Starynek do Makowa idącej, przy której usypany kopiec. Tą ścianą znamionami na drzewach do kopca narożnego około brzozy usypanego, który dzieli grunt Marcina Zaleskiego po lewej stronie. Od tego kopca w prawo powróciwszy prostą ścianą idąc z góry na łuh zabłotny do kopca, około dwóch brzóz usypanego tą ścianą prosto idąc, przez błoto, w ruczaj zabłocki. A ruczajem zabłockiem, idąc w niż, do pierwszego kopca przy okolicy zabłockiej usypanego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu etc. Nie licząc w tę pomiarę rowów i błot winacz [?] niezgodnych dodałem onem morgów trzy, sianożęci przy u[j]ściu rzeczki Sominy po tamtej stronie wedle brzegu Dniepra, na sianożęci onuchowskiej.

 Które to włók dwanaście wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, podałem w moc, dzierżenie PP Zdanowiczom, na służbie puszkarskiej zamku smoleńs[kiego] pomocnikowskiej. Co dla lepszej wiary i pewności dałem ten list mój z podpisem ręki mej i z moją pieczęcią. Pisan w Smol[eńsku] d. czwartego marca rok tysiąc sześćset trzydziestego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.