Danina Jana Aleksandra Narbuta

Danina Jana Aleksandra NarbutaJan Aleksander Narbut informuje o dokonaniu wymiaru i ograniczenia derewni Kuźmy, Jakuszyn, Tyszyn i Dziniów, leżących nad rzeką Olszą we włości katyńskiej. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 64 (wg pierwotnej numeracji). Skan 72.

Jan Aleksander Narbut.

Czynię wiadomo tym pisaniem moim, iż pan Adam Zaręba mier[niczy] JKM przysięgły, za przywilejem JKM mnie danego i za wysłaniem od JWJMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, wieliskiego, puńskiego, kupiskiego etc etc starosty, który jest od KJM do Smoleńska i do innych zamków siewierskich od Moskwy rekuperowanych z pełną mocą zesłany, wymierzył mi i podał grunta do paszni zgodnego włók pięćdziesiąt, mianowicie w derewni Kuźmy, Jakuszyn, […] w Tyszynie i Dziniowie [?] nad rzeczką Olszą leżące.

Którego to gruntu ograniczenie tak się w sobie ma: naprzód poczyna się pierwsza ściana granice od rzeczki Olszy do ujścia ruczaja Czernisza. Tym ruczajem śrzodkiem idą w Wierzchowie, a z Wierzchowia tego ruczaju, w ścianę z rubieżami wyciętymi, która dzieli grunt JMKs biskupa smoleńskiego, idąc przez Piezyków [?] Mech w scianę nowo przesieczoną, która idzie około Białego Ostr[o]wu, do drogi dziebrzyckiej na tej ścienie imiona kładzione krzyże i po trzy wręby wycięte. Tąż ścianą od tej drogi dziebrzyckiej, powracając w prawo prosto idz[i]e do rzeki Młodej. A przez rzeczkę Młodą ścianą w ruczaj Budny, a ruczajem Budnem w Wierzchowie, aż Wierzchowią w starą granicę, która dzieli grunt pana Stephana Porucznika Dąbromirskie[g]o, tąż starą granicą prosto idz[i]e w Łoszczynę, która wpada w rzeczkę Olszą, na której Łoszczynie znamiona wycięto, od ujścia tej Łoszczyny idąc środkiem na niż, rzeki Olszy do ujścia ruczaja Czernisza. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy. W tym ograniczeniu kopcami narożnymi i pobocznymi dostatecznie usypano, i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięli. Co dla lepszej wiary i pewności daję ten list panu Zarębie, z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku d. trzecie[go] january AD tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.