Danina dana na ratusz smoleński

Danina dana na ratusz smoleńskiJag 906, s. 223 (wg pierwotnej numeracji). Skan 212.

Adam Zaręba ogłasza wymiar daniny przeznaczonej dla ratusza smoleńskiego nad rzeczką Olszą we włości berezańskiej. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Oznajmuję komu to wiedzieć będzie należało, iz co JKM PNM naznaczyć raczył miastu Smoleńskiemu na ratusz i na pospolite potrzeby miejskie dwiema przywilejami swemi, w pierwszym włók trzydzieści, a w drugiem przywileju siedmdziesiąt, tedy ja mając listowne zlecenie od jaśnie wielmożnego JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, abym te włóki na ratusz smoleński pomienione włók sto danych, pierwszy włók trzydzieści za pierwszem przywilejem JKM, a potym włók siedmdziesiąt za drugiem przywilejem na gruntach przy [nieczytelne], a mianowicie w Wieskach Obcykowie, Czerniowie, Tarhowie, Kozaczkowie, Hatasinie [?] [nieczytelne] kinie, Kisielowie, Walentynie, Kantynie [?], Kudymowie, pustoszy Łochwinowie, Hanusowo, Cecynie [?], Spirydowie, Kozakinie, Wysokie, Chatimonowie, Wropanowie w województwie smoleń[skim] we włości berezańskiej nad rzeczką Olszą leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się ma. Pierwsza ściana granice od gruntu JMPana Hieronima Ciechanowicza podsędka smol[eńskiego] od kopca pierwszego narożnego, który usypany na gruncie Oczetowa, który dzieli grunt Bliźniakowa. Od tego kopca ścianą do drogi, która idzie z Blizniakowa do Oczetowa, przy której kopiec tąż ścianą do kopca winklowego, który dzieli grunt roholiński. Od tego kopca ściana wielka, która idzie wzdłuż przez rzeczkę Popadykę do drogi z Oczetowa do Smoleń[ska] idącą, przy której kopiec. Tąż ściana wedle gruntów miejskich do drogi z Harasimowa idącej. Tąż ścianą do drogi z Krzyporowa do Smoleńska idacej, przy której kopiec. Tąż ścianą do kopca narożnego, który usypany na gruncie Romakowa. Od tego kopca powracając w prawo ściana poprzeczną w rzeczkę Kłubczycę w ścianę do kopca narożnego, który usypany na gruncie Małyszkina dzieli grunt burmistrza. Od tego kopca powracają w prawo ścianą idąc przez łużek do drogi z Krzyporowa do Smoleń[ska] idacej. Tąż ścianą wedle z Krzyporowa idącej po bok gruntów burmistrzowskich prosto idac do kopca naroznego, który usypany na gruncie Iwantyna. Od tego kopca powracając ścianę w lewo, wedle gruntu pana Nikifora, który dzieli puszczą miejska i PP burmistrzów. Od tego kopca powracając w prawo, w ścianę przesieczoną z rubieżami idac do rzeczki Olszy i drogi, która idzie z Wropanowa do Sotowca [Sołowca?], przy której kopiec przeciwko siedliska Wropanowa. Od tej drogi i kopca tąż ściana idąc z rubieżami przez Kruty Rów i do kopca naroznego, który usypany na gruncie wropanowskiem, przy którym jodły dwie z krzyżami i wrębami. Od tego kopca powracając w prawo, w ścianę z rubiezami idąc przez ruczaj Marakow i przez Mszarzynę z wierzchowia Radochowki z Ołdobiny, z Pasy idąc tą ścianą prostym trybem do kopca narożnego, który usypany na gruncie bliźniakowskim, który dzieli grunty JKM. od tego kopca powracając w ścianę z rubieżam idąc do kopca usypanego na gruncie Łochwinowa, który dzieli grunt JMPana podsędka smol[eńskiego] od tego kopca tą ściana idąc do drogi, która idzie z Łochwinowa na Bliźniaki. Tąż ścianą do kopca narożnego, który usypany na gruncie oczetowskiem. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

Ten wymiar od tego obrębu tychże włók ratusznych przez miejski grunt odległo włók dwadzieścia siedm, mianowicie Żabino i pół pustoszy Łomakina, Pysorzowczyzna, których to ograniczenie tak się ma. Pierwsza ściana granice z PP mieszczany Rońcami, Leamki, z Kniatyńskiem, Wyciechem, Gnatowskim [skreślone: Grulikiem], z Piotrem Malarzem, z panem [?!] Makalińskiem, z Dyminem, Niedomem i Mattiaszem Byczkiem. Czem trzecia ściana za iganiami [?] miejskimi. Czwarta ściana granice pany mieszczany pospolitemi.

W tych granicach kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach kopce i po trzy wręby wycięto. Które to włók sto według dwóch przywilejów JKM wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, podałem w moc i wieczne dzierżenie PP burmistrzom smol[eńskim]. Co dla lepszej wiary i pewności dałem ten list mój z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcia, pisan w Smoleń[sku] dnia dwudziestego czwartego maj roku tysiąc sześćset dwudziestego ósmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.