Testament Wołodymiera Boroźnina

Niedźwiedziowo, dn. 12.04.1629 r. Wołodymier Boroźnin wydaje swój testament w sprawie dóbr Niedźwiedziowo, Kleszczowo nad rzeką Citwoją (Titw Тытва, Цата) i Kurszynowicze (Куршоновичы) nad rzeką Trubieżą. Zaczerpnięte z wydawnictwa Историчиское-статистическое описание черниговской епархии, Czernihów 1872, ks. VII, s. 265. Tekst oryginalny w języku ukraińskim, tu daję spolszczenie.

Ja niewolnik boży, Wołodymier Iwanowicz Boroznin, obywatel ujezdu starodubowskiego, będący od Pana Boga chorobą obłożną nawiedzony, umyśliliśmy sobie, aby po śmierci mojej, między żoną i synami moimi miłymi, tak też i przyjaciółmi, jakiego roztyrku nie było.

Żona moja miła Tatiana Prochorowka Iwaszkowna z synami moimi, z Mikitą i Iwanem Wołodymirowiczami Boroźninami, poczciwie przy cerkwi Christowa Zmartwychwstania przez swiaszczennika Kuźmy Rozgonajły z diakiem Iwanem Kodratowiczem Bułhakowem w horodzie Starodub świaszczenia według zwyczaju chrześcijańskiego i liturgii nad ciałem moim grzesznym odprawiwszy, pochować mają.

A majętność moją część od braci mojej mnie widzieloną w Miedwiedowie, sieliszcze Kleszczowo nad rzeką Citwoją, w siele Kurszanowiczach trzecią część, że też ja bratu swojemu rodzonemu panu Dmitrowi Boroźnina przedał i jest zapisano w księgach moskiewskich mnie po przodkach i rodzicach.

Tak też rzeczy ruchome, sprzęt domowy, srebro, cynę, miód, konie, bydło rogate i nierogate po śmierci mojej pozostałe tak rozporządzam i chcę mieć, aby żona moja po mnie zostawione na wdowim stolcu z synami moimi Iwanem i Mikitą bez wszekich trudności. W majętności nazwanej Medwiedowie i przy sieliszczu Kleszczowie trzeciej części do żywota swojego mieszkać ma.

Której żonie mojej miłej Tatianie Prochorownie i synom moim Wołodymierowiczom Boroźninom za opiekunów upraszam brać swoją rodzoną Dmitrija i Józefa Boroźninych z łaski mojej chcieli, w czym będą synowie potrzebować, pomoc we wszem i w prawach, jeśli by od kogo turbacja mogła być, zatrzymywać – z łaski swojej braterskiej mają, strony majętności trzeciej części należytej w Miedwiedowie i sieliszczu Kleszczowie i rzecz ruchomą, srebro, cynę, miód, konie, bydło rogate i nie rogate, i wszelki sprzęt domowy, oddalający pasierba swojego Kosciana Konoplina, nie komu inszemu, tylko synom moim i małżonce mojej Tatianie Prochorownie w moc i dzierżenie, i spokojne używanie na wieczne czasy legkuję i zapisuję.

Którymi synowie moi i małżonka władać mają i pożytki sobie wszelkie wynajdować, to jest z polami, dąbrowami, lasami, borami, sianożęciami, rzekami, błotami, bartnym drzewme i ze wszelkimi do tej majętności przynależnościami.

A strony pasierba mojego, którego matka a żona moja, będąca brzemienną Owdotia Spiehodowna z sioła Łopatni, zostawszy wdową po śmierci męża swojego pierwszego, nazywającego się Jakutko, strzelca starodubowskiego, będąca za mną w stanie małżeńskim, którą jeśli miał, tedy po odprawieniu wesela w niedziel cztery porodziła syna, który to ma, nazywa się Kościem Konoplynym, w majętnościach wyż opisanych tak leżących, jak przechodnich. Nie ma mieć żadnego przystępu a nie władzy, on jako przynosny syn byłej żony mojej, a pasierb mój Konoplyn kormi swojej własnej, nie to po jego ojcu zostało w horodzie Starodubie dwór, ogrody, place, pola i ruchomą rzeczą, przy tym miejscu zostawał.

Pisany ten testament (duchownica) w Niedźwiedziowie roku 1629 m. apr. 12 d.

====

Podpisali:

Ustnie i oczywiście proszony pieczętarz od pana Wołodymiera Boroźnina do tego testamentu Iwan Prochowicz Tupalski ręką. Ustnie i oczywiście proszony pieczętarz od pana Wołodymiera Boroźnina do tego testamentu jako pisma nieumiejętną ręką swoją przyłożył Iwan Kondratowicz Bumakow. Jeszcze Iwan Smolewicki, Semen Kiriłowicz Szyrobanow, Kiryła Michajłowicz Niewstrujew.

Tagi .Dodaj do zakładek Link.