ODMIANA PANU MACIEJOWI STRZYŻEWSKIEMU

danina Macieja Strzyżewskiego 002Maciej Strzyżewski w zamian za derewnie Świerszczkowo otrzymuje derewnię Chodniowo. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 12 wg pierwotnej numeracji (skan 25)

[początek nieczytelny] własne Świersczkowo odległe, dano mu Chodniowo JKM przyległe we włości małachowskiej.

Tegoż pana Strzyżewskiego naprzód derewien sztyry, jedna Domanice, druga Wysokie, tum się daje [?] temi derewiany JKM Chodniowa, trzecia Kuźniecowo, czwarta Świerszczkowo, we dwóch milach między gruntami JKM odległa.

W tym Świerszczkowie wymierzono włók sześć morgów piętnaście. Chat dwie, w jednej mieszka Sierhiej Jakimawski z synem, mają koni dwa, krów cztery, owiec dziesięć, świni ośm, kóz sześć, w drugiej chacie Daniło Jakimański ma konia [s. 13:] jednego, kóz dwie [?], świni dziewięć [dziesięć?], owiec dwie. Rok drugi tak siedli bywało pra [?] tym żylców cztery.

Za którą to derewnią Świerzczkowo dano mu odmianę derewienkę Chodniowo, która leży między jego derewienkami trzema, w tym Chodniowie gruntu wymierzono włók sześć, morgów piętnaście. Jest w niej chat dwie, w jednej mieszka Wawrzyniec Jaszowski, w drugiej chłopków dwa, w jednej Andrzej Pluszczyn, ma konia jednego, owiec dwie, kóz pięć, świni trzy, rok drugi jak osiadł. Drugi chłop Mierzon Puzyna ma konie jednego, krowę z cielęciem, owiec cztyry, półroka jak siedzi.

Którą to odmianę dostatecznie uczyniwszy, podałem w starych granicach w moc panu Maciejowi Strzyżewskiemu, według pisania wielmożnego JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego referendarza i pisarza etc. etc. dnia 10 maja roku tysiąc sześćset dwudziestego czwartego.

Pan Strzyżewski zajął część gruntu JKM nosowskiego, którego włók trzy, morgów trzy, za który to grunt Nosowo dałem [nieczytelne] zupełne panu Andrzejowi Dybińskiemu gruntem JKM.

Ta rewizja i odmiana JMP Macieja Strzyżewskiego w stanie małachowskiem nad rzeką Wiechrą leżące, które wyniosą włók sześćdziesiąt, a przywilyj [?] onemu dany na dwieście [nieczytelne] wszerz a trzy warsty [wiorsty?] wzdłuż, które czynią warzst sześć. Których włók sześćdziesiąt i z błotami w liczbie uczyni. Ta rewizja i odmiana działa się dnia jedynastego maja roku tysiąc sześćset dwudziestego piątego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.