Nadanie Walerianowi Wyleżyńskiemu dóbr i włości

Nadanie Walerianowi Wyleżyńskiemu dóbr i włościNadanie Walerianowi Wyleżyńskiemu dóbr i włości w ujeździe smoleńskim stanie wietlickim z dnia 23.10.1620 r. AGAD. Zbiór z muzeum Narodowego 955, Wyleżyński Walerian, nr inwentarza 43478 ze zbiorów Łohojskich. Odpis oryginału.

Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

MY COMMISSARZE

od JKM pana naszego m[i]ł[oś]ciwego na ordinatią zamków i włości od Moskwy rekuperowanych do Smoleńska zesłani, imionami niżej opisani oznajmujemy.

Iż czyniąc dosyć rozkazaniu JKM pana naszego m[i]ł[oś]ciwego względem zasług URODZONEGO pana Waleriana Wyleżyńskiego JKM i Rz[eczy]p[ospoli]tej godnie, mężnie i odważnie oddawanych, naznaczamy jemu i władzą komisarską do possessiej zaraz podawamy w ujeździe smoleńskim w stanie wietlickim derewnie pewne, mianowicie derewnią Mamonowo, der[ewnią] Wołkowo, derewnią Łapatyno, derew[nią] Parfienikowo, derewnią Kaniutyno, derew[nią] Szeczenikowo, derew[nią] Hutorową, derewnią Zanino, derewnią Pisczacze, poczynek Sczołkowo, poczynek Bielaninowo, ze wszytkiemi do nich przynależnościmi, jako się w sobie z dawna mają, w moc, dzierżenie i spokojne używanie, do łaski i konfirmatiej JKM pana naszego m[i]ł[oś]ciwego. Które to derewnie trzymać będzie pomieniony pan Wyleżyński w takim ograniczeniu, nic sobie gruntu, z innych przyległych nie przywłaszczając, jakie na potym za rozkazaniem JKM opisane i oznaczone będzie.

Na co ten list z podpisami rak naszych i z przyłożeniem pieczęci własnych onemu daliśmy. Pisan w Smoleńsku dnia 23 miesiąca octobra roku pańskiego 1620.

Aleksander Korwin Gosiewski ref[erendarz] i pisarz WKSL m[anu] p[ropria]

And[rzej] Szołdrski probosz[cz] gnieźn[ień]ski

Baltazar Strawiński starosta mozirski

Jan Hrydiwi[cz?] namiestnik dorohobużski

Wojciech Golins[ki?] sekr [JKM?] [pieczęć]

Wojciech Głębocki sek[retarz] KJM

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.