List króla Jana Kazimierza do Tomasza Racewicza w sprawie daniny Obuchowicza

Warszawa, 18.02.1650 r. Jan Kazimierz nakazuje mierniczemu Tomaszowi Racewiczowi dokonanie pomiaru dóbr nadanych Filipowi Obuchowiczowi we włości katyńskiej. Kórnik 2649, s. 38.

Danina Doboszyńskiego znajdowała się w zachodniej części włości katyńskiej, na pograniczu z włością kaspelską oraz w sąsiedztwie wcześniejszej granicy Moskowii z Wielkim Księstwem Litewskim. Jak czytamy w przywileju dla Doboszyńskiego: „Granic tych pustoszy Grzebienisowa, Habanowa, Chołmów: rzeką Berezyną idąc wierzch tej Berezyny ostawają grunty JMP Hlebowicza Dąbrowickie po lewej, a grunty JMP Doboszyńskiego po prawej. Z tej rzeki Berezyny w rzekę Raranino. A tą rzeką Raraniną w mech, który z dawna graniczył WKsL z Moskwą. Zostają grunty mikulińskie JMP Ogińskiego po lewej, a grunty tych pustoszy po prawej. Z tego mchu w rzekę Jelną, a tą Jelną po wodzie idąc aż do rzeki Berezyny, z której poczęła się granica” (ML 108, 592).

Przypuszczać można, że danina Obuchowicza znajdowała się zatem na wschód od rzeki Jelni (Jelinka, Ельня, Еленка) i na zachód od daniny Siemiona Potemkina Palcowo (Палцова).

Jan Kazimierz

Urodzonemu Tomaszowi Racewiczowi mierniczemu naszemu smoleńskiemu wiernie nam miłemu łaskę naszą królewską.

Urodzony wiernie nam miły. Pewne pustoszy w stanie katyńskim w województwie smoleńskim leżące urodzonemu Filipowi Kazimierzowi Obuchowiczowi pisarzowi WKsL prawem lennym wieczystym konferowaliśmy, mianowicie co ich nad rozdanie zbywa od daniny urodzonych Marcina Doboszyńskiego od włók sześciudziesiąt i Siemiona Potemkina tudzież i od jego daniny włók stu dwudziestu. Rozkazujemy tedy wierności twojej, abyś w pomienionych pustoszach pomiarę gruntów według przywileju naszego urodzonemu Obuchowiczowi pisarzowi WKsL uczynił. Inaczej wierność twoja nie uczynisz z powinności urzędu swego i dla łaski naszej. Dan w Warszawie dnia 18 msca february roku pańskiego 1650 panowania naszego polskiego 1 szwedzkiego 2 roku

Jan Kazimierz król

Tagi , , , .Dodaj do zakładek Link.