DANINA TATAROM – Larkowo

Przepisał i zlokalizował na mapie Władymir Prochorow. Zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 359 wg pierwotnej numeracji (skan 310)

Adam Zaręba mierniczy JKM wojew. smol. przysięgły*.

Czynię wiadomo tym listem mojem, iż za przywilejem JKM PNM i za listem JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, starosty puńskiego, od Królestwa IchM, na Dorohobuż[u] i innych zamkach w województwie smoleńskiem leżących, od Moskwy rekuperowanych, przełożonego, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók pięćset na koni sto Tatarom JKM w starostwie dorohobuskiem we włości siemlowskiej na suchodole leżące.

Jednak postrzegając tego, aby na każdej pustoszy według pomiaru i ograniczenia, pewna liczba koni osadzona była, mianowicie na pustoszy Larkowie, wymierzono i ograniczono gruntu:

– włók ośmnaście i morgów dziesięć* na koni pięć, każdy koń z osobna włók cztyry morgów dziesięciu,

– a gruntu i lasu na uroczyskach włók [sześć?] i morgów dwadzieścia, każdemu z nich włóka jedna i morgów dwanaście.

W tej wiosce osiadły „koń” jeden, Kuromsza Sielimowicz – „koń” jeden, a pustych koni cztyry.

Na tychże pognojach tego siedliska, także w polu gruntem zarówno mają sie dzie[lić]. [s. 360:]

Tego gruntu ograniczenie. Pierwsza ściana granice, od krynice łapciowskiej, przy której kopiec usypany, który dzieli studnia, w pół, do Łapciowa, a druga do Larkowa należąca. Od tych studni i kopca, postąpiwszy droga koledzyńską do kopca na ścienie przesieczonej usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie Łapciowa, a po drugiej stronie Kolędzina pana Asana, a po prawej grunt Larkowa. Od tego kopca w prawo idąc, przez mszarzyny ścianą w lewo zakrzywioną, znamionami na drzewach, do drogi z Rożnowa do Larkowa idącej, przy której kopiec usypany. Tą ścianą wedle sadzawki rożnowskiej, idąc znamionami na drzewach, krzyże i po trzy wręby wyciętemi, do starej granice bołdyńskiej ojców jezuitow Szydłowa, w prawo starą granicą bołdyńską i larkowską do kopca narożnego przy mszarzynie usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie Łahuszkina i Astapowa, a po prawej grunt Larkowa. Od tego kopca wprawo, brzegiem mszarzyny larkowskiej wedle kopca Astapowa i Boszukowa, brzegiem idąc tej mszarzyny w Boszukowski ruczaj, starą granicą boszukowską i larkowską. A ruczajem boszukowskiem starą granicą w niż przez gościniec dorohobuski idąc w prawo, w wielkie błoto boszukowskie i larkowskie starą granicą {w ruczaj} Łapciowski. A ruczajem Łapciowskiem w górę idąc do ruczaja z krynice w błoto łapciowskie idącego, ruczajem krynicznym w górę idąc przez krynice w pół do kopca przy tych krynicach usypanego, który dzieli w pół krynicy, jedna do Łapciowa, a druga do Larkowa należy i tam się kończy.

Które to włók ośmnaście i morgów dziesięć na koni pięć, z dodatkiem w drugiem obrębie przy granicy wiaziemskiej włók sześć i morgów dwadzieścia wymierzawszy, według przywileju JKM i za listem JMP wojewody smoleńskiego, podałem w moc i wieczne dzierżenie Tatarom JKM larkowskiem, wyżej mianowanym i towarzyszom, którzy i tam osięda. A zaczem osiędą, te grunty puste mają być w zawiadowaniu urzędu zamku dorohobuskiego, dla prętszej osady.

A w Śrzedniem Zamku plac jeden na koni pięć, dla pobudowania domku i ogród za zamkiem.

Na com dał ten list mój wymiaru i ograniczenia mego, z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku d[ie] dwudziestego augusta, roku tysiąc sześćset dwudziestego szóstego.

*Na marginesie adnotacja: „Wydany [dalej tekst niezrozumiały]”.

*Błąd pisarza. Powinno być „włók dwadzieścia jeden i morgów dziesięć”.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.