DANINA PP KIERZSTINOWICZÓW CEWARTOWEGO

danina kierzstynowiczówMichał i Bogdan Kierzstynowicze otrzymują wymiar pustoszy Siniczyno, Robaszczyno, części Pawłowa i Poczynka nad rzeką Soż we włości iwanowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906 skan 99 (pierwotna numeracja strony trudna do ustalenia)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem moim, iż za przywilejem JKM PNM i za listem JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, puńskiego etc. starosty, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók szesnaście panom Michałowi i Bogdanowi Kierzstynowiczom puszkarzom smoleńskim, a mianowicie na pustoszy Siniczynie, Robaszczy[nie?], część [?] Pawłowie, część Poczynka nad rzeką Sożem leżące w województwie smoleńskim we włości iwanowskiej.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Poczyna się pierwsza ściana granice od rzeki Soża i rowu wielkiego Rżawca i ruczajem, przy którym na brzegu jeziorka, od tego rowu i ruczaju rzeką Sożem w górę do wielkiej ściany przesieczonej, która dzieli grunt pana Marcina, na której przy brzegu rzeki Soża trzy olchy z krzyżami i wrębami wyciętemi. Tą ścianą [nieczytelne] przesieczoną, przez drogę iwanowską, przy której kopiec usypany. Od tego kopca i drogi tąż ścianą do kopca narożnego, który dzieli grunt po lewej ręce pana Marcina, od tego kopca w prawo ścianą przesieczoną, zajmując pustosz Rubaszczyno do kopca, który w pół góry usypany. Od tego kopca w prawo [nieczytelne] przez drogę iwanowską ze Smoleńska idącą, przy której [kopi]ec, który dzieli grunty Koszczyna, tąż ścianą w Wielki Rów. Rowem w ruczaj Rżawiec. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók szesnaście wymierzywszy podałem PP Kierzstynowiczom na służbie puszkarskiej. Na com dał ten list mój z podpisem ręki mej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku d. siedmnastego octobris roku tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.