DANINA PANU STEFANU ZALESKIEMU

danina Stefana Zaleskiego 002Stefan Zaleski kapitan sierpejski otrzymuje wymiar pustoszy Sawionki ze Starym Horodziskiem oraz Owinkowa nad rzeką Upokoj i Demiankowa, we włości maksymowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 40 wg pierwotnej numeracji (skan 50)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem moim, iż za przywilejem JKM PNM i za listem JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego puńskiego etc. starosty, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók trzydzieści JMP Stefanowi Zaleskiemu kapitanowi JKM na Sierpiejsku będącemu, mianowicie w tych pustoszach Sawionkach z Starym Horodziskiem nad rzeką Upokojem Owinkowie.

A z osobna wioskę Demiankowo ze trzema chłopami żyłemi, na którem miał rozkazanie od JMP wojewody smoleńskiego gwoli temu, iż z jednego włók trzydzieści wystarczyć nie mógł, przydałem to Demiankowo, aby zupełną pomiarę wyniosło, ta włók trzydzieści, w województwie smoleńskiem w stanie maksymowskiem nad rzeką Upokojem, Rżawcem i na suchodole leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Upokoja w wielkim rowie pod Starem Horodyszczem. Na którem rowie przy brzegu błota usypany kopiec [dłuższy fragment nieczytelny] …grunt pana Adama Wierzchowskiego [nieczytelne] …a po prawej stronie grunt pana Zaleskiego Sawionków, zajmując Stare Horodzisko [nieczytelne] …rowu wielkiego idąc przez górę prostą ścianą znamionami na drzewach różnych krzyże i po trzy wręby wyciętemi do kopca narożnego pobocznego, który dzieli grunty po lewej ręce pana Adama Wierzchowskiego i pana Jana Pióra, a po prawej ręce grunt pana Zaleskiego Starego Horodziska. Od tego kopca trochę w prawo powróciwszy, prostą ścianą znamionami idąc krajem mchów i błot wielkich przez las czarny do kopca narożnego na wielkiej ścienie usypanego, który dzieli grunt ze dwu stron pana Jana Kulbackiego. Od tej ściany i kopca w [s. 41:] [nieczytelne] …ścianą wielką przesieczoną znamionami na drzewach wyciętemi do kopca pobocznego na tej ścienie usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce pana Kulbackiego i pana Kraskowskiego, a po prawej grunt pana Stefana Zaleskiego. Tąż ścianą idąc wedla kopców dwóch pobocznych do kopców dwóch narożnych w skraju pustoszy Władyczyna nad wielką łozą usypanych, które dzielą grunt po lewej ręce pana Kraskowskiego Władyczyna z drugiej strony grunt JKM włók dwudziestu odjętych, które oznaczone panu Kołontajowi, a po prawej grunt pana Zaleskiego. Od tej ściany i dwóch kopców powróciwszy w prawo ścianą przesieczoną znamionami na drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi przez las czarny i przez wierzchowie błota wielkiego Rżawca prostą ścianą do kopca narożnego na części zajętego gruntu od Tonkowidowa około sosny usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce Tonkowidowa, naznaczony panu Kołontajowi, a po prawej ze dwóch stron grunt pana Zaleskiego, Owierkowa. Od tej ściany i kopca w lewo do drogi z Tonkowidowa do Owierkowa idąc, przy której usypany kopiec poboczny. Tąż ścianą prosto znamionami na drzewach w wielkie błoto owierkowskie, przy którym na brzegu usypany kopiec, po lewej grunt Tonkowidowa, a po prawej grunt Owierkowa. Od tego kopca w lewo śrzodkiem błota owierkowskiego w niż idąc przez wielkie błoto czepiełowskie w Rżawiec. A Rżawcem w wielką ścianę JMP Sokolińskiego podwojewodziego smoleńskiego. Którą idąc do rzeczki Upokoja, przy której na brzegu błota kopiec usypany, który dzieli grunt do samej rzeki Upokoju JMP Sokolińskiego podwojewodziego smoleńskiego po lewej ręce, a po prawej obapół brzegi błota Rżawca JMP Stefana Zaleskiego. A rzeką Upokojem w górę idąc pod Stare Horodziszcze do kopca pierwszego w rowie [dłuższy fragment nieczytelny] …granice zaczęła i tam się kończy.

W drugiem obrębie wioski Demiankowa, w którem chłopów trzech miejska nowoosiadłych i czwarty słobodczyk.

Tej wioski ograniczenie w starych granicach pierwsza ściana granice w pół wielkie błoto mszyste po starą granicę Demiankowa z panem Konstantem Uhlikiem. Druga ściana z panem Stanisławem Boguszewskiem po starą granice po pewne znamiona wyciętemi na drzewach krzyże i po trzy wręby na tej starej granicy i kopcami usypaną. Trzecia ściana z znamionami i kopcami z gruntem czechywieńskiem po rów i kopiec narożny usypany. Czwarta ściana z panem Janem Kraskowskiem po nową ścianę prosto znamionami na drzewach i kopcami usypaną.

W którym to obojga ograniczenia kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók trzydzieści we dwóch obrębach za przywilejem JKM wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc i wieczyste dzierżenie prawa lennego JMP Stefanu Zaleskiemu. Co dla lepszej wiary i pewności daję mu ten list mój [dłuższy fragment nieczytelny] … trzydziestego wtórego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.