Danina Panu Jakubowi Szmurłowskiemu

danina Jakuba Szmurłowskiego 002Jakub Szmurłowski otrzymuje wymiar pustoszy Chłamowo, Wołkowo, Moltirki nad rzekami Wiechrą i Upokoj we włości maksymowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 51 wg pierwotnej numeracji (skan 61)

Wymierzano i ograniczono włók trzydzieści na pół Wołkowo z słobodczykiem, do których to włók trzydziestu nie dostało wymiar morgów czterech prętów dziesięci, nie chciał pola lasem zarosłem brać, ale na mnie wyciągał drugą pół Wołkowa z słobodczykiem. Czego uczynić bez wiadomości przełożonego nie mogę. W województwie smoleńskiem we włości maksymowskiej nad rzeką Wiechrą Upokojem leżące.

[Mniejszymi literkami:] Wydałem list panu Jakubowi Szmurłowskiemu w te słowa.

Adam Zaręba mierniczy JKM w województwie smoleńskim przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM panu Szmurłowskiemu na włók trzydzieści danego i za osobliwym listem podawczym JMP Hieronima Ciechanowicza podsędka smoleńskiego rewizora JKM, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók trzydzieści JMP Jakubowi Szmurłowskiemu za daninę w odmianę, która się zajęła we włóki kozackie, a mianowicie na pustoszach Chłamowie, Wołkowie, Moltirkach [?] we włości maksymowskiej nad rzeką Wiechrą i Upokojem leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Wiechry i od ujścia rzeki Upokoju. Rzeką Upokojem w górę idąc do rowu i ruczaja wołkowskiego, który dzieli na pół Wołkowo. A rowem i ruczajem w górę do kopca, który usypany około sosny na ścienie nowoprzesieczonej. Od tego kopca w lewo ścianą i granicą starożytną moskiewską, która dzieli Wołkowo z Jurowem do drogi, która dzieli z Jurowa do Mordwina, przy której kopiec narożny usypany na granicy jurowskiej. Którego się część zajęła. Od tego kopca drogą do wielkiej ściany JMP Młockiego, na której kopiec usypano. Od tego kopca w prawo ścianą wielką do drogi Mordwina. Przy której kopiec tąż ścianą do kopca narożnego, który wysłany między gruntem mordwińskiem. Od tego kopca ścianą po [nieczytelne] do drogi, która idzie z Wołkowa do Mordwina, przy której kopiec. Tąż ścianą przez drogę do kopca [?], która idzie z Chłamowa do Mordwina, przy której kopiec poboczny usypany. Od tego kopca drogą mordwińską do kopca, który usypany przy błocie, nad rzeką Wiechrą. Od tego kopca leżąc [?] [s. 52:] przez błoto w rzekę Wiechrę wpadająca. A rzeką w górę do ujścia rzeki Upokoju. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano znamiona na debach i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók trzydzieści bez morgów czterech sznura jednego wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc, w dzierżenie prawa lennego wieczystego JMP Jakubowi Szmurłowskiemu. Co dla lepszej wiary i pewności dałem ten list mój wymiarny ograniczenia z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcia. Pisan w Smoleńsku dnia dziesiątego oktobra roku tysiąc sześćset dwudziestego siódmego. MP

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.