DANINA PANU JAKUBOWI ROSITEN[OWI]

danina jakuba rositenaJakub Rositen otrzymuje wymiar derewni Hewino i pustoszy Doronino nad rzeką Soż we włości iwanowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

 Jag 906 s. 89 wg pierwotnej numeracji (skan 97)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem mojem, iż będąc wysłanym od WJMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, wieliskiego, kupiskiego, puńskiego etc. starosty, który jest od Kró[lestwa] IchM do Smoleńska i do innych zamków siewierskich od Moskwy rekuperowanych z zupełną mocą zesłany, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego panu Jakubowi Rozyten na służbie puszkarskiej magistrowskiej w derewni Hewinie i w pustoszce Doroninie we włości iwanowskiej nad rzeką Sożem leżące.

Której to derewienki i pustoszki ograniczenie. Naprzód poczyna się pierwsza ściana granice od rzeki Soża i od ujścia rzeczki Moszny. A rzeczką Moszną idąc w górę do kopca, który usypany na brzegu rzeczki Moszny po prawej ręce na gruncie Doroninie, na ścienie […]cznej przesieczonej, który dzieli grunt po lewej ręce włók sześciu na pomocnika wymierzonych. Od tego kopca i rzeczki Moszny, powracając druga ścianą granice prostem trybem idąc do gruntu pana Jana Wojewódzkiego do starej wielkiej granice, na której kopiec usypany. Od tej granicy i kopca powracając trzecią ścianą granice w prawo za[…]ujwską [?] ścianą idąc, wedle gruntów pomocnikowskich. Ta ściana kopcami dostatecznie usypana i na różnych drzewach krzyże, wręby wycięto. {W rzekę Soż}. A rzeką śrzodkiem Soża idąc na niż do ujścia rzeczki Moszny. U którego się granica zaczęła i tam się kończy. Co dla lepszej wiary i pewności daję to pisanie moje [dłuższy fragment nieczytelny] …pieczecią. Pisan w Smoleńsku [dłuższy fragment nieczytelny].

Tagi , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.