DANINA PANU DERLICKIEMU pomocnikowi

danina matysa derlickiego nieznanaMatys Derlicki otrzymuje wymiar pustoszy Kondrykino w okolicach daniny Jana Wojewódzkiego nad rzeką Soż we włości iwanowskiej. Brak dokładniejszych danych nie pozwala na jej dokładne oznaczenie, ale na takie właśnie umiejscowienie wskazuje duże skupisko danin puszkarskich w tym rejonie oraz fragment wymiaru puszkarza Marcina Stefanowicza. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 94 wg pierwotnej numeracji (skan 101)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem [moim], iż za przywilejem JKM i za listem JW JM wo[jewody] smoleńskiego, puńskiego etc. starosty, abym wymierzył gruntu do paszni [i osady] zgodnego włók sześć p. Matysowi Derlickiemu pomocnikowi [puszkarskiemu], a mianowicie na pustoszy Kondrykinie i na części siedliska [nieczytelne] w województwie smoleńskim, we włości iwanowskiej, nad rzeką [nieczytelne] leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Poczyna się pierwsza ściana granice od rzeki Soża w dróżkę, która idzie wedle drogi [?] do Wrót i kopca. Od tych wrót i kopca ścianą do kopca narożnego [nieczytelne] tego kopca powraca się ściana w lewo do starej granice JM [Pana] Wojewódzkiego, przy której kopiec. Starą granicą pana Wojewódzkiego w rzekę Soż. A Sożem w niż, do pierwszej dróżki i kopca. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók sześć wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, podałem w moc dzierżenie panu Matyszowi Derlickiemu. Na com dał ten list mój z podpisem ręki mej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia siedmnastego octobris roku tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.