DANINA PANU ALEKSANDROWI IWASZKIEWICZOWI

danina aleksandra iwaszkiewicza 002Aleksander Iwaszkiewicz otrzymuje wymiar pustoszy Tyczynino, Starosiele, Kozubłowo nad rzeką Upokoj i Pohanowką. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 48 wg pierwotnej numeracji (skan 58)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż za przywilejem JKM PNM i za listownem rozkazaniem od JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, puńskiego etc. etc. starosty, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók czterdzieści panu Aleksandrowi Iwaszkiewiczowi mianowicie w pustoszach Tyczyninie, na którym mieszka słobodczyk jeden w Starosielu, Kozubłowie w województwie smoleńskiem we włości maksymowskiej nad rzeką Upokojem i Pohanowką leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Upokoja od ściany nowoprzesieczonej, na której usypano kopców dwa. Jeden nie dochodząc brzegu rzeki. A drugi na suchem brzegu przy błocie, które dzielą grunt z jednej strony Kuczyna po lewej ręce pana Adama Szmurłowskiego, a po prawej stronie grunt pana Iwaszkiewicza Tyczynina. Od tej rzeki Upokoja i kopców tąż ścianą przesieczoną przez górę prostem rybem idąc znamionami na drzewach wyciętemi do drogi z Kuczynina do Tyczynina idącej, przez którą wyszedłszy brzóz wielkich dwie z krzyżami i wrębami wyciętemi. Tąż ścianą do drogi z Kowalowa do Tyczynina idącej, przez którą przeszedłszy usypany kopiec. Tąż ścianą krajem lasu starzynnego znamionami na drzewach wyciętemi. Tąż ściana przez las do drogi z Kowalowa do Pohanowa idącej, przez którą przeszedłszy usypany kopiec poboczny na ścienie zakrzywionej. Od [s. 49:] tej drogi i kopca prostem trybem idąc znamionami na drzewach do kopca narożnego, który dzieli grunt po lewej ręce Kowalowa pana Samowskiego [okienko] Mazyłowo, a po prawej stronie Kuzowłowa pana Iwaszkiewicza. Od tej ściany krzyżowej w prawo powróciwszy, prostą ścianą idąc znamionami na drzewach wyciętemi do kopca narożnego, przy łużku usypanego. Od tego kopca w prawo powróciwszy prostą ścianą do drogi z Hercikowa do Mohotowa idącej, którą przeszedłszy usypany kopiec. Tąż ścianą do kopca narożnego przy łuhu rzeczki Pohanowki usypanego przeciw pustoszy Kolesnikowa. Od tego kopca przez błoto w rzeczkę Pohanowkę. A rzeczką Pohanowką idąc w niż, postąpiwszy w lewo w zatokę, w ścianę przesieczoną, zajmując węgieł gruntu pustoszy Pohanowicz, w zamianę za Popowe siedlisko oddany, znamionami na drzewach wyciętemi w rzeczkę Pohanowkę. A rzeczką Pohanowką do ściany pana Adama Wierzchowskiego, na której kopiec usypany, który dzieli grunt po lewej ręce Żelawicz. Od tego kopca i rzeczki Pohanowki w prawo powróciwszy prostą ścianą idąc, znamionami na drzewach do drogi z Hercukowa do Mohokowa idącej, którą przeszedłszy usypany kopiec poboczny. Tąż ścianą prostem trybem idąc do kopca narożnego, który dzieli grunt po lewej ręce Korokina pana Wierzchowskiego, a po prawej Tyczyna Iwaszkiewicza. Od tej ściany i kopca w lewo prosta ścianą znamionami na drzewach do drogi z Lelawicz do Tyczyna idącej, przy której usypany kopiec. Tąż ścianą przez tę drogę do kopca nad łuhem Upokojem usypanego, przy którem wierzba z krzyżami i trzema wrębami wyciętemi. Od tego kopca znamionami na drzewach prosto przez łuh w rzekę Upokoj, a rzeką Upopojem śrzodkiem idąc w niż do pierwszej ściany przesieczonej i dwóch kopców na niej usypanych. U których się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók czterdzieści wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy według przywileju JKM i za listem JW JMP wojewody smoleńskiego panu Iwaszkiewiczowi podałem w moc dzierżenie. Co dla lepszej wiary i pewności dałem mu ten list mój mierniczy z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia dwunastego maja roku tysiąc sześćset trzydziestego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.