DANINA PANÓW AZANCZEWSKICH

danina panów AzanczewskichPanowie Jan i Bazyli Azanczewski otrzymują wymiar pustoszy Szygołbice nad rzeką Rosazą we włości iwanowskiej. Przepisał, zredagował i mapą opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 83 wg pierwotnej numeracji (skan 91)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż za przywilejem JKM PNM, i za listem podawczym JKMP Heronima Ciechanowicza podsędka smoleńskiego i rewizora JKM zamków siewierskich od Moskwy rekuperowanych, wymierzyłem gruntu do paszni i osady zgodnego włók dwanaście PP Janowi i Bazylemu Azanczewskim na pustoszy Szygołbicach we włości iwanowskiej w województwie smoleńskiem nad rzeką Rosazą leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak idzie. Poczyna się pierwsza ściana granice od ujścia rowu Szygołbickiego, który wpada w rzekę Rosazę, u którego rowu kopiec usypany na brzegu. Od tego kopca brzegiem rowu z znamionami w ścianę przesieczoną, na której ścienie kopiec na brzegu rowu usypany. Od tego kopca i rowu tą ścianą przesieczoną do kopca narożnego, który usypany w lesie czarnym. Od tego kopca powracając w prawo ściana przesieczoną do granicy starej pana Korsaka, na której kopiec usypany. Od tego kopca tąż starą granicą przez błoto mszyste do drogi iwanowskiej, przy której drodze na drzewach krzyże i po trzy wryby [wręby] wycięto. Tą drogą iwanowską w ścianę przesieczoną, na której ścienie kopiec usypany, przy drodze iwanowskiej, który dzieli grunty po lewej ręce pana Aleksandra Ciechanowicza. Od tego kopca i drogi ścianą przesieczono z rubieżami w rzekę Rosazę, przy której na brzegu kopiec usypany na wierzchach znamiona wycięte krzyże i po trzy wręby, który dzieli grunty po lewej [s. 84:] ręce pana Aleksandra Ciechanowicza rzeką Rosazą w górę do ujścia pierwszego rowu Szygołbickiego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu znamiona na dębach i je[d]łach i różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók dwanaście wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc dzierżenie PP Azanczewskim. Na com dał ten list mój wymiaru i ograniczenie z podpisem reki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia dwudziestego novembris roku tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.