Danina pana Piotra Kuleszy

Notatka na marginesie, prawdopodobnie w miejsce tekstu skreślonego.

Notatka na marginesie, prawdopodobnie w miejsce tekstu skreślonego.

Danina pana Piotra KuleszyJag 906, s. 223 (wg pierwotnej numeracji). Skan 212.

Piotr Kulesza listem przeciwnym donosi o wymiarze wiosek Kabarowo, Kopciowo, poczynków Sczekino, Myszohrobowo, Tryszukowo, Orhowo nad rzeką Krupiec we włości berezańskiej. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Piotr Kulesza.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż urodzony P. Adam Zaręba mierniczy JKM będąc wysłany od Jaśnie Wielmoznego JMPana Aleksandra Corwina Gosiewskiego wojewody smole[ńskiego] puńskiego etc. starosty, który jest od Króla JM do Smoleńska i do innych zamków siewierskich od Moskwy rekuperowanych zupełną mocą zesłany, wymierzył mi gruntu włók czterdzieści, które mam od JKM za zasługi moje krwawe, a mianowicie w wiosce [?] Kabarowie i Kopciowie, poczynki puste Sczekino, Myszohrobowo, Tryszukowo, Orhowo [?] w województwie smol[eńskim] we włości berezańskiej nad rzeczką Krupcem leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się ma. Poczyna się pierwsza ściana granice od rzeki Chmości i od u[j]ścia rzeczki Krupca. Rzeczką Krupcem w górę do wielkiej ściany przesieczonej, na której kopiec na brzegu JMPana Kamińskiego, który dzieli grunt Kopciowa. Tąż ścianą przez górę do drogi, która idzie z Daryna do Borsukowa, przy której kopiec usypany. Tąż drogą w Rów Rozdzielny, w starą granicę, która dzieli grunt Borsukowa. Tym rowem i ruczajem w rzeczkę Krupiec. Rzeczką Krupcem w górę w róg Rowu Dasowskiego, idąc w ścianę przesieczoną do drogi rozstai, która idzie z Kubarowa do Smoleńska. Między którym kopiec usypany, który idzie z Borsukowa do Usowa. Tym gościńcem do drogi krzyżowej tetydwińskiej, przy którym kopiec usypany. A drogą tetydwińską do drogi, która idzie z Horbonowa. Litowa [?], przy którym kopiec usypany. Tąż drogą horbonowską i ścianą przesieczoną zajmując część rozpaszy [?] tetydwińskiej, w tęż drogę Horbonowa, drogą w błoto i ruczaj Rubieżnicę. Tym ruczajem i błotem w Prudziszcze, Prudziszczem w rzekę Chmość, Chmością w rzeczkę Krupiec. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu znamiona na dębach, olchach i narożnych drzewach, krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók pięćdziesiąt [?!] wymierzył i dostatecznie ograniczył pan Zaręba mierniczy JKM, podał mi w moc i dzierżenie. Na com dał ten list mój, z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku d. czwartego octobris roku tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.