DANINA PANA MIKOŁAJU STANKIEWICZU

danina mikołaja stankiewicza 3Mikołaj Stankiewicz otrzymuje wymiar nieznanej z nazwy pustoszy, być może miejscowości Бакланово nad rzeką Soż we włości iwanowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 101 wg pierwotnej numeracji (skan 108)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż za przywilejem JKM PNM i za listem podawczym JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, puńskiego etc. starosty, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego panu Mikołaju Stankiewiczowi włók szesnaście, mianowicie na pustoszy w województwie smoleńskiem we włości iwanowskiej nad rzeką Sożem leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Soża i od nowej ściany przez dolinę idącej, przesieczonej z rubieżami, która dzieli grunt JMP Aleksandra Ciechanowicza po lewej stronie. Tąż ścianą prosto idąc do kopca narożnego, przy którym na brzozach krzyże i po trzy wręby wycięto. Od tego kopca w prawo przez mech lasem zarosłem, idąc do starej drogi przy której kopiec od tej drogi i kopca. Tąż ścianą prosto idąc znamionami na drzewach wyciętemi do starej granice, która dzieli grunt pana Korsaka, na której kopiec usypany, przy łuzczynie, przy którym na sosnach, na dębach krzyże i po trzy wręby wycięto. Od tego kopca tą starą granicą rubieżami idąc w ruczaj Rżawinę. A ruczajem Rżawiną w rzekę Soż. A Sożem w górę do pierwszej ściany i kopca na brzegu doliny błota usypanego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók szesnaście wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc dzierżenie panu Stankiewiczowi. Na com dał ten list mój wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia dwudziestego novembris roku pańskiego tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.