DANINA PANA KAROLA SMITA

danina karola szmita 001Karol Szmit otrzymuje wymiar dwudziestu pięciu włók w wioskach Jelmiakowie, Kładuszkinie, Zehałowie, pustoszach Durandzino, Klimionki, Rebinienkowo we włości wierzchowskiej ujezdu bielskiego. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 298 (wg pierwotnej numeracji) [skan 275]

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

A przy mnie zesłany będąc pan Jan Paszkowski kapitan JKM bielski na miejscu komisarskim.

Czy tak wyglądał Karol Szmit? Żartobliwy rysunek kopisty.

Czy tak wyglądał Karol Szmit? Żartobliwy rysunek kopisty.

Czyniemy wiadomo tym pisaniem naszym, iż za przywilejem JKM PNM i za listem jaśniewielmożnego JMPana Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, puńskiego etc. starosty, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók dwadzieścia pięć panu Karolowi Szmitowi Inflantczykowi z łaski JKM prawem lennem konferowaną, mianowicie w wioskach Jelmiakowie, Kładuszkinie, Zehałowie w pustoszach Durandzinie, Klimionkach, Rebinienkowie, w województwie smoleńskiem w starostwie bielskiem we włości wierzchowskiej nad rzeką Białą leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Białej od kopca narożnego na brzegu tej rzeki Białej przeciw rowu wielkiego starej granice Hłuchowa i Jelmienowa usypanego. Od tej rzeki i kopca w prawo brzegiem rowu tego starej granice w górę idąc do kopca w końcu rowu tego na starej między usypanego. Od tego rowu i kopca tąż starą miedzą idąc wedle grodzy do drogi z Hłuszakowa do Zehałowa idącej. Przez którą przeszedłszy około sosenki usypany kopiec. Tąż starą miedzą do kopca narożnego przy drodze z Pierszyna do Jelmieniowa idącej usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwóch stron JMPana Niżyńskiego Hłuszakowa. Od tej między i kopca w prawo powróciwszy prostą ścianą idąc, znamionami na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi do kopca narożnego około sosenki usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce JKM z drugiej strony grunt pana Wewla Smietanina, a po prawej grunt pana Szmita Zehałowa. Od tej ściany i kopca w prawo prostą ścianą idąc znamionami na drzewach do drogi z Starskiej do Zehałowa idącej, przy której kopiec usypany. Tąż ścianą prosto znamionami na drzewach do kopca pobocznego, nie dochodząc rzeczki Olszanki na pagórku usypanego. Tąż ścianą przez rzeczkę znamionami na drzewach idąc wedle kopca pobocznego, przy krynicy usypanego w górę do kopca narożnego, który dzieli grunt po lewej ręce pana Wewla Starskiej, a po prawej grunt pana Szmita Kładziszkina. Od tej ściany i kopca w lewo znamionami na drzewach idąc wedle kopca pobocznego do kopca narożnego, nie dochodząc rzeczki Rozbojanki, w pagórku usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce pana Wewla Starskiej, a po prawej grunt pana Szmita Durandzina. Od tej ściany i kopca w lewo powróciwszy przez rzeczkę Rozbojankę idąc mimo [jo]dłę z krzyżami, wedle kopca pobocznego prosto w rowek. Rowkiem w górę postąpiwszy znamionami na drzewach do kopca narożnego, około osiny usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie pana Wewla Dawidkowa, a po prawej grunt pana Karola Szmita Durandzino. A od tej ściany i kopca w prawo powróciwszy idąc znamionami na drzewach do drogi z Archanowa na Durandzino idącej, przy której kopiec poboczny usypany. Tąż ścianą znamionami na drzewach idąc, wedle kopca pobocznego do kopca narożnego na brzegu łuhu w pagórku nie dochodząc rzeki Białej przeciw zakolu usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie Archanowa a po prawej grunt pana Szmita Durandzina. Od tej ściany i kopca rzeką Białą w niż śrzodkiem idąc do pierwszej ściany i kopca. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók dwadzieścia pięć wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy za przywilejem JKM i za listem JMPana wojewody smoleńskiego podaliśmy w moc dzierżenie prawa lennego wieczystego panu Karolowi Szmitowi. Co dla lepszej wiary i pewności dajemy ten list nasz wymiaru i ograniczenia naszego z podpisem rąk i pieczęciami naszemi. Pisan w Smoleńsku dnia trzynastego octobris roku tysiąc sześćset trzydziestego pierwszego.

Danina Karola Szmita położona była na wschód od Białej

Danina Karola Szmita położona była na wschód od Białej

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.