DANINA PANA JANA RĘCZYNY ROTMISTRZA

danina Jana Ręczyny 001Rotmistrz Jan Ręczyna (Renczyna, Hreczyna) otrzymuje wymiar Pusohowa, Kisłowa, Turłakowa, Zubakina, Obrocznego, Kuźmina, Manina we włości szczuckiej w ujeździe smoleńskim. Przepisał zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

 Jag 906, s. 283 wg pierwotnej numeracji (skan 264)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż za przywilejem KJM PNM i za listownem rozkazaniem od jaśnie wielmożnego JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, puńskiego etc. starosty, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók pięćdziesiąt panu Janowi Ręczynie rotmistrzowi JKM, mianowicie w wioskach żyłych i pustych w Pusohowie, Kisłowie, Turłakowie, Zubakinie, Obroczne, Kuźminie, Maninie w województwie smoleńskim we włości sczuckiej nad rzeką Kropiwną w starych granicach leżące tak, jako za Moskwy bojarowie Cichan Rezanow, Iwan i Wasili Bosmakowie te pustoszy zwyż pomienione, w starych granicach trzymali.
Tego gruntu ograniczenie tak się ma. Pierwsza ściana granice z panem Popłońskim ze dwu stron, trzecia ściana z gruntami lasem czarnem zarosłemi wioski JKM Horok, czwarta ściana z JMP Mikołajem Korwinem Gosiewskiem podkomorzem smoleńskim. Gdyż te grunty zwyż pomienione pustoszy mają swoje pewne uroczyska w starych granicach nazwiska jedne dla szyrokości błot miejscami lasem czarnem zarosłemi i mchami nieschodzonemi, dlatego się tu kopców nie mianuje, gdyż sypane być nie mogły, ani znamion na drzewach nie czyniono dla długości i szerokości błot. Gdyż te pomienione pustoszy wzdłuż się przeciągnęły ostrowami, mszarzynami błotnemi.

Którem podał pomienione pustoszy w moc, dzierżenie panu Janowi Ręczynie w starych granicach tych wiosek pomienionych leżących. Co dla lepszej wiary i pewności dałem ten list mój mierniczy z ograniczeniem tak jako te bojarowie zwyż pomienieni trzymali za Moskwy. A nad to pomieniony pan Jan Ręczyna nie ma sobie więcej gruntu JKM przywłaszczać z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia czwartego maja roku tysiąc sześćset trzydziestego.

========

Uwaga! Na sowieckiej pięćdziesiątce nie znalazłem rzeczki Kropiwny. Znana dziś pod tą nazwą rzeka znajduje się w ujeździe rosławskim. Ze względu na brak szczegółowego wymiaru zlokalizowanie Kropiwny nie jest możliwe.

Danina Ręczyny znajduje się w łuku rzeki Mieży na obszarze Pojezierza Smoleńskiego (ok. 50 km na zachód od miasta Biała).

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.