DANINA PANA JANA BUCHOLDCA

Danina Jana Bucholdca

Danina Jana Bucholdca we włości ładyskiej (ujezd bielski). Sporządzono na podstawie mapy dwuwiorstówki Szuberta, trójwiorstówki oraz księgi wymiaru i ograniczenia Adama Zaręby.
©Jakub Brodacki

Przepisał, zredagował i mapą opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 318 [skan 287]

Jan Bucholdc otrzymuje wymiar wioski Kościno, Tychonowo, Dudzienie nad rzeką Naczą we włości ładyskiej.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

A przy mnie będąc pan Jan Paszkowski kapitan JKM bielski na miejscu komisarz [nieczytelne].

Czyniemy wiadomo tym listem naszem, iż za przywilejem JKM PNM i za listem jaśnie wielmoznego JMPana Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego starosty puńskiego etc., abyśmy wymierzyli i ograniczyli gruntu do paszni i osady zgodnego włók trzydzieści panu Janowi Bucholdcowi Inflanczykowi z łaski JKM konferowaną, mianowicie w wiosce Kościnie i we dwóch wioskach Tychonowie i Dudzienie, które są zajęte w obrąb panu Janowi Bucholdcowi we włości JKM ładyskiej, w których mieszkają żyłych chłopów trzy, a w odmianę odległą wioskę jedną, którą ma w przywileju pan Jan Bucholtc ustąpił we włość JKM oskieryńską Szokinowo, w której mieszkają żyłych chłopów trzy w pustoszach Klimowie, Gnidzinie, Pietelinie w województwie smoleńskiem w starostwie bielskim we włości ładyskiej nad rzeką Naczą leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Naczy od u[j]ścia rzeczki Ślicznej, którą dzieli grunt JKM po lewej ręce Baczyszowa, a po prawej grunt Dudzina. Rzeką w górę z rzeczki Ślicznej w prawo w starą grodzę okolice wioski JKM Baczyszowa. Tą starą grodzą brzegiem górą w rzeczkę Śliczną. A rzeczką Śliczną w górę śrzodkiem idąc rowem suchodołem znamionami na drzewach w samo wierzchowie do drogi z Szerśniowa do Archanowa idącej, przy której około olchy przeciw rowu tego usypany kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwóch stron JKM Żabcowa a po prawej grunt pana Jana Bucholdca Dudzina. Od tego kopca i rowu tą drogą w prawo idąc do kopca pobocznego przeszed[ł]szy drogę kościńską między rozstajami dwóch dróg usypanego. Tąż drogą ku Szerszniowu idąc do kopca narożnego na granicy pana Filipa Bucholtca po prawej ręce tej drogi usypanego przeciw kopca pobocznego przez drogę pana Filipa Bucholtca, który dzieli grunt po lewej ręce JKM Żubcowa z drugiej strony grunt pana Filipa Bucholtca Szerśniowa a po prawej grunt pana Jana Bucholtca Kościna. Od tej drogi i kopca w prawo ścianą pana Filipa Bucholca idąc do kopca narożnego tego pana Bucholdca. Od tej ściany i kopca w lewo w niż w rzeczkę Horodziankę, idąc w rzekę Naczę. A rzeką Naczą w niż śrzodkiem idąc z rzeki Naczy w lewo zajmując klin zatoki przy ruczaju Andrzejkowskiem idąc wedle kopców dwóch usypanych w rzekę Naczę. A rzeką Naczą w niż śrzodkiem idąc do u[j]ścia rzeczki Ślicznej. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i naroznych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók trzydzieści wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podaliśmy w moc dzierżenie prawa lennego wieczystego panu Janowi Bucholtcowi. Co dla lepszej wiary i pewności dajemy ten list nasz wymierny i ograniczenia naszego z podpisem rąk i pieczęciami naszemi. Pisan w Smoleńsku d. dwudziestego novembris roku tysuąc sześćset trzydziestego pierwszego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.