DANINA PANA IWANOWSKIEGO

danina pana Iwanowskiego 001Pan Iwanowski otrzymuje wymiar pustoszy Żehałowo nad rzeką Świnną we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 187 wg pierwotnej numeracji (skan 184)

Zwraca uwagę to samo nazewnictwo (Świnna) dwóch cieków wodnych, które po rosyjsku mają różne nazwy – Свинаевка, Свиная.

[s. 188:]

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż za przywilejem JKM PNM i za listownem rozkazaniem od JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, puńskiego etc. starosty, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók szesnaście panu Iwanowskiemu, mianowicie na pustoszy Żehałowie, we włości iwankowskiej w województwie smoleńskim nad rzeczką Świnną leżące.

danina pana Iwanowskiego 002Tego gruntu ograniczenie tak się ma. Pierwsza ściana granice od rzeczki Rudy, która dzieli grunt ojców dominikanów po lewej ręce i od drogi, która idzie z Kabaczyna do Żehałowa. Od tej drogi rzeczką Rudnią w niż w ścianę nowoprzesieczoną, na której kopiec usypany na brzegu błota rzeczki Rudy. Od tego kopca i rzeczki w prawo, ścianą przesieczoną znamionami na drzewach wyciętemi, przez rzeczkę Świnną, prosto ścianą idąc do drogi, która idzie z Kowalowa do Żehałowa, przy której kopiec usypany. Tą ścianą do kopca narożnego na gruncie żehałowskiem około brzozy usypanego, który dzieli grunt JMP Jana Paska sędziego grodzkiego smoleńskiego. Od tego kopca powracając w prawo, prostą ścianą idąc przez łużki sianożętne do drogi z Jaźwina do Żehałowa idącej, przy której kopiec usypany. Od tej drogi i kopca tą ścianą znamionami na drzewach do kopca narożnego przy wierzchowiu rzeczki Świnny usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce Berdziaczyna. Od tego kopca w prawo przez wierzchowie rzeczki Świny w rowek. Rowkiem w górę w starą miedzę berdziaczyńską i żehałowską, znamionami na drzewach wyciętemi do drogi z Berdziaczyna do Żehałowa idącej, przy której usypany kopiec. Tąż starą miedzą znamionami na drzewach w błoto Rudę. A błotem Rudą w rzeczkę Rudę. Rzeczką Rudą do drogi z Kubaczyna do Żehałowa idącej. U którego się pierwsza ścianą granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami etc. Które to włók szesnaście wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc dzierżenie panu Iwanowskiemu. Co dla lepszej wiary i pewności dałem ten list mój z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia dwudziestego ósmego novembris roku tysiąc sześćset dwudziestego dziewiątego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.