DANINA PANA GABRIELA KERKORA

danina gabriela kerkora 002List przeciwny.

Gabriel Kerkor potwierdza otrzymanie wymiaru czterdziestu włók w pustoszach Momoszowo i Denisowo we włości kaspelskiej ujezdu smoleńskiego. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 241 [skan 226]

 Gabriel Kerkor

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż za wysłaniem jaśnie wielmożnego JMPana Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego puńskiego etc. starosty, który jest od króle[stwa] Ich M[iłości] do Smoleńska i do inni [… inkwizycji?] zamków siewierskich od Moskwy rekuperowanych zupełną mocą zesłany pan Adam Zaręba mierniczy JKM wymierzył mi włók cztyrdzieści [niezrozumiałe] tu do paszni i osady zgodnego, a mianowicie na dwóch pustoszach Momoszowie i Denisowie we włości kaspelskiej nad rzeczką Olszą leżące.

Którego gruntu ograniczenie. Naprzód poczyna się pierwsza ściana granice od rzeczki Olszy i od ujścia ruczaju Momoszkowskiego. Tym ruczajem w górę do drogi, która idzie z Momoszek do Kasple, przy której na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Od tej drogi tymże ruczajem w ścianę wielką z rubieża zajmując gruntu do rozpaszy momoszkowskiego. Tąż ścianą zakrzywioną z rubieżami przez łuhy wielkie i mchy, przez kraj ostrowu sosnowego. Tąż ścianą i rubieżami do na różnych jodeł pięciu, które są z rubieżami wyciętemi. Od których jodeł ścianą przesieczoną powracając przez rzeczkę Olszą w wielki łuh. Tym łuhem i rubieżami do drogi, która idzie z Denisowa do Mikulina. Przy której kopiec usypany na gruncie denisowskim. Od tego kopca i drogi tąż ścianą do kopca narożnego, który usypany na gruncie denisowskiem kopiec dzieli grunt po lewej ręce królew[ski]. Od tego kopca ścianą zakrzywioną do kopca narożnego, który usypany na gruncie przy drożysku dziemydowskiem. Od tego kopca droga postąpiwszy w ścianę przesieczoną. Tąż ścianą za kor[nieczytelne]ną przez błoto mszyste do drogi, która idzie z Momoszek do Isakow[a?], przy której kopiec poboczny usypany. Od tego kopca tąż drogą momoszkowską do kopca narożnego, który usypany przy Łuszczynce na gruncie momoszkowskim, który dzieli grunty isakowskie królews[kie]. Od tego kopca i drogi ścianą zakrzywioną w rzekę Olszę. Rzeką Olszą w niż do ujścia ruczaju pierwszego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnemi etc. Które to włók czterdzieści wymierzywszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc dzierżenie pan Adam Zaręba mier[niczy] JKM. Na com dał ten list mój przeciwny z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia dziesiątego augusta roku tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.