Danina p. Pawła Siemakowicza puszkarza smo[leńskiego]

Danina p. Pawła Siemakowicza puszkarza smo[leńskiego]Jag 906, s. 205 (wg pierwotnej numeracji). Skan 200.

Paweł Siemakowicz otrzymuje włók osiem w pustoszach Czarne na rzeczką Ostraganiec Czarny i ruczajem błotnym Rudnia we włości wopieckiej. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż za przywilejem JKM PNM na puszkarze smoleńs[kie] danego i za listownem rozkazaniem od jaśnie wielmożego JMPana Aleksandra Corwina Gosiewskiego wojewody smoleńs[kiego] puńskiego etc starosty, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego panu Pawłowi Siemakowiczowi włók ośm na służbie puszkarskiej, magistrowskiej w zamku smoleń[skim], mianowicie w pustoszach Czarnym, Ruczaju N [nieczytelne] w województwie smoleńs[kim] we włości wopieckiej nad rzeczką Ostragańcem Czarnem, Ruczajem Błotnym Rudnią leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się ma. Pierwsza ściana granice od rzeczki Ostragońca od wielkiej ściany przesieczonej na której na łuhu sianożętnym około wierzby usypany kopiec, który dzieli grunt po lewej ręce pusty JKM. Od tej rzeczki Ostragańca i kopca, tą ścianą prostym trybem idąc, przez Wielką Górę do drogi od p. Czasłąwskiego do Smoleńska idącej, przy której usypany kopiec. Tą ściana znamionami na drzewach idąc przez Czarny Ruczaj, przez górę do drogi ze Starynek do Smoleńska idacej, przy której usypany kopiec narozny, około dwóch brzóz, który dzieli grunt pusty ze dwóch stron JKM. Od tej drogi i kopca powracając w prawo w ściane znamionami na drzewach przez kraj błota wielkiego lasem zarosłego prostym trybem idąc, wedle kamienia wielkiego do błota Rudni, przy którym na błocie na brzegu usypany kopiec. Od tego kopca w Ruczaj Śrzodek błota Rudni. A błotem Rudnią w rzeczkę Ostraganiec. A rzeczką ostragańcem w górę idąc do pierwszej ściany i kopca. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu etc etc. Które to włók ośm wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc dzierżenie p. Pawłowi Siemakowiczowi na służbie puszkarskiej magistrowskiej w zamku smoleńs[kim]. Co dla lepszej wiary i pewności dałem ten list mój z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku d. szóstego marca roku pańskiego tysiąc sześćset trzydziestego.

Tagi , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.