Danina p. Marcina [Puszkarza]

Danina p. Marcina [Puszkarza]Jag 906, s. 204 (wg pierwotnej numeracji). Skan 199.

Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

we włości wopieckiej, nad rzeką Wopcem leżące. Między gruntami JM ojca władyki smoleńskiego wedle gruntu cerkwie Spasa Świętego na pustoszy Szyszkowo wymierzono gruntu włók ośm w granicach starych kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i etc. Obok z panem Hrehorem Łukianowiczem trębaczem grunty i odmiana od młyna pana Hrehorego panu Marcinowi [okienko] Puszkarzowi tak wiele gruntu oddano od zajęcia tego gruntu włók ośmi, na służbie puszkarskiej w roku tysiąc sześćset dwudziestem trzeciem miesiąca septembris ósmego dnia.

Tagi , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.