Danina p. Hermana Zigmuntowicza

Danina p. Hermana ZigmuntowiczaJag 906, s. 195 (wg pierwotnej numeracji). Skan 190.

Herman Zygmuntowicz otrzymuje wymiar pustoszy Turowszczyzna nad rzeką Wopiec Wielki w stanie wopieckim. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKMPNM panu Hermanowi Zygmuntowiczowi na włók trzydzieści danego i za osobliwem listem od JKM do mnie pisanego, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók trzydzieści panu Hermanowi Zygmuntowiczowi, mianowicie w pustoszy Turowszczyźnie, wymierzyłem i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók trzydzieści morgów ośm na [nieczytelne] nie w województwie smoleńskiem w stanie wopieckiem nad rzeką Wopcem Wielkiem leżące.

Pierwsza ściana granice w pół łuhu idąc wodocieczą od Wopca Wielkiego wedla kopca pobocznego do dęby z krzyżami i kopca usypanego na starej granicy derewni Puzowa i pustoszy Turowczyzny. Od rowu i kopca w prawo po ścianę przesieczoną z panem Puksztą także po wielką ścianę z P. Nowoszyńskiem Zapola znamionami na drzewach przez drogę idąc w rzekę Wolnie [Wopiec?], a rzeką Wopcem Wielkim w górę idąc do pierwszej ściany i znamion wodociecz. Tam się granica kończy.

Co dla lepszej wiary i pewności dałem ten list nowy wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią panu Hermanowi Zygmuntowiczowi prawa lennego wieczystego. Pisan w Smoleńsku miesiąca septembra piętnastego dnia roku tysiąc sześćset trzydziestego szóstego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.