Danina miasteczku Wichrowa

Wichrowo miasteczkoInformacja o założeniu miasteczka Wichrowo nad rzeką Wiechrą. Przepisał Władymir Prochorow. Zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

UWAGA! W rzeczywistości miasteczko leżało w granicach włości maksymowskiej, o czym świadczy nie tylko znaczna odległość od włości małachowskiej, ale także dokument ML 108,753, w którym wyraźnie czytamy: „miasteczko Hrehorkowo z dwudziestą włók w stanie maksymowskim…”.

Jag 906 s. 19 wg pierwotnej numeracji (skan 32)

Założenie miasteczka Wichrowa w roku tysiąc sześćset dwudziestem [okienko] miesiąca [okienko] dnia, na pustoszach Hrehorkowie i na innych, na których bojarowie siedzą i czynsz do skarbu JKM dają. Tych gruntów a miasteczko Wichrowo ze trzech stron ma ograniczenie słuszne, a z czwartej strony nie mogło się graniczyć dla bojarów zwyż pomienionych, od dawania czynszów [dłuższy fragment nieczytelny] …do [skarbu?] JKM [dłuższy fragment nieczytelny] …wymierzono i ograniczono na co [?] [niezrozumiałe] na Łojowie i Hołubowie.

danina mieszczan wichrowskich 002Ci mieszczanie mają list na słobodę i wolności swoje od JMP rewizora. Tamże rok zakładania najdzie i ograniczenie większe [?] w województwie smoleńskim we włości małachowskiej w wierzchowiu rzeki Wiechry toż miasteczko leżące.

Tagi , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.