DANINA JMP JERZEGO JURZYCA ROTMISTRZA JKM

danina Jerzego JurzycaJerzy Jurzyc otrzymuje wymiar pustoszy Błotowo, Gładkowo, Stare Budzikowo, Stare Budzisko Małe, Budziszcze Stare we włości iwanowskiej nad rzekami Berozynia, Bobrowką, Aristą, Domaszką, Jaźwą. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki. Mapka zlepiona z fragmentów trójwiorstówki 14-10 (Monastyrszczyzna) i 15-10 (Mścisław).

Jag 906, s. 429 wg pierwotnej numeracji (skan 373)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym mojem listem, iż za przywilejem JKM PNM JMP Jerzemu Jurzycowi rotmistrzowi JKM na włók dwiescie czarnego lasu danego, po zejściu z tego świata bezpotomnym JM kniazia Jerzego z Drucka Sokolińskiego chorążego orszańskiego, a za osobliwem listem od JKM do mnie pisanego, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego z lasem czarnem do popiołów palenia włók dwieście, mianowicie w pustoszach dwóch Błotowie nad rzeką Berozynią, Gładkowie nad rzeczką Bobrowką, w Starem Budzikowie nad rzeczką Aristą, tamże i drugie Stare Budzisko Małe nad rzeczką [Bobrow]ką, Budziszcze Stare w województwie smoleńskiem w stanie iwanowskim nad rzekami Berozynią, Domaszką, Jaźwą, Aristą, Bobrowką.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Berozyni od ujścia rzeczki Domaszki, która dzieli grunt po lewej [stro]nie JMP Jakuba Karola Madalańskiego rotmistrza i [pułkow]nika [?] JKM wojskiego mścisławskiego, a po prawej ręce JMPana Jurzyca rotmistrza JKM Błotowa. Od tego [ujścia?] rzeczką Domaszką śrzodkiem idąc w wierzchowie do kopca po prawej ręce na starej granicy rosławskiej i błotowskiej [nieczytelne], który dzieli grunt ze dwóch stron po lewej ręce Starosczowa [?] czarnego lasu, a po prawej grunt pana Jurzyca Błotowskie. Z wierzchowia od kopca powróciwszy w prawo starą granicą [niezrozumiałe] błotowską idąc [nieczytelne] na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi [nieczytelne] wielkie błota czarnego lasu [?] [niezrozumiałe] tego błota w rów [nieczytelne] rzeczki Arysty. A rzeczką Arystą śrzodkiem po lewej ręce gruntów [niezrozumiałe] a Mścisławiem JMPana [nieczytelne] Zuchowicza [?] (starą [niezrozumiałe] Mścisławskie [nieczytelne] Suchodolski, a po prawej grunt JMP [s. 431:] Jurzyca dwóch Starych Budzisk i Błotowa. Tąż rzeczką Arystą w rzekę Berozynię. A rzeką Berozynią w niż idąc i do ruczaja czarnego poprzecznej ściany nowoprzesieczonej, która dzieli grunt po lewej ręce JKM puszczy czarnego lasu, a po prawej stronie grunt JMP Jurzyca pustoszy Gładkowa, a przez rzeke Berozynię grunt JMP Pana Heliasza Suchodolskiego mścisławski. Od tej rzeki Berozyni w prawo powróciwszy ruczajem czarnem prosto w ścianę z znamionami na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi prostą ścianą idąc przez rzeczką Bobrowkę i przez ostrowy mszarzynne idący do ujścia rzeczki Domaszki. U której się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók dwieście za przywilejem JKM wymierzywszy i z potraceniem błot ninak niezgodnych, ograniczenie uczyniwszy, podałem w moc w dzierżenie spokojne prawa lennego wieczystego JMPanu Jerzemu Jurzycowi rotmistrzowi JKM. Co dla lepszej wiary i pewności daję ten list mój wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Błotowie miesiąca maja piętnastego dnia roku tysiąc sześćset trzydziestego siódmego. M[anu] P[ropria].

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.