Danina Jakuba[?] Probulewicza

danina Probulewicza 002

Danina pana Probulewicza na mapie trójwiorstówce. Czerwona linia oznacza granicę z daniną Konstantego Uhlika. Słaba jakość mapy dwójwiorstówki nie pozwoliła na sporządzenie osobnej mapy.

Przepisał, zredagował i mapami opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 377 (wg pierwotnej numeracji) [skan 326]

[zaczyna się od słów:] …na drzewach wedle gruntów Sierkowa [Szerkowa] do drogi Sierkowskiej, przy której kopiec usypany. Tą ścianą przez drogę idąc znamionami na drzewach do gościńca wielkiego z Dorohobuża idącego do stanu pohorelskiego, przy którym usypany kopiec. Przez ten gościniec tąż ścianą do kopca narożnego, na gruncie Moszyna [?] usypanego, który dzieli grunt ze dwu ston po lewej ręce JKM wioski Audakomowa i Miachnowa, po prawej ręce grunt p. Probulewicza Maryna. Od tego kopca powróciwszy w prawo w starą miedzę marysińską michanowską staszowską [?] i dudzińską idąc znamionami na drzewach przez rzeczkę Studzienkę. Którą przeszed[ł]szy na brzegu usypany kopiec na starej między dziendzińskiej [duendzinskiej?]. Tąż starą miedzą drogą wielką pohorelską ku Dorohobużu idącą przez rzeczką Niechowkę w niż przeszed[ł]szy rzeczką Niechowką do ruczaja Pryśnińskiego, przy którym na brzegu ruczaju kopiec narożny usypany, który dzieli grunt po lewej ręce JKM wioski Sieleczki, a po prawej ręce grunt przysniński pana Probulewicza [?]. Od tej ściany i kopca ruczajem przyśnińskim śrzodkiem w górę idąc do drogi, która idzie z Siedliska do Oniskowa, przy której drodze kopiec usypany. Od tego kopca tymże ruczajem w wierzch idącym do drogi bielskiej z Dorohobuża idącej, którą przeszed[ł]szy kopiec usypany narożny, który dzieli grunt JKM cerkwie sieleckiej. Od tej drogi i kopca powróciwszy w prawo ścianą prosto przesieczoną znamionami [nieczytelne] do drogi [nieczytelne] sieleckiej do Hrodowa [Hrozdowa?] idącej, przy której usypany kopiec. Od tej ściany i kopca drogą ku Hruzdowli idącą drogą [?], która idzie od cerkwi do ruczaja dutchyskiego, na którym kopiec usypany [niezrozumiałe: dypoty?]. Między drogami hruzdarską i osinowską tyla[?] drogi od cerkwie sieleckiej do Hruzdowa idącej do łuży sieniechowskiej. Przy której łuży pod jedliną kopiec narożny usypany. Od tej drogi i kopca trochę w prawo ściana nowo przesieczoną znamionami na drzewach idąc po lewej ręce grunt JKM wioski Hruzdowa, a po prawej ręce grunt pana Probulewicza Nieskorodzi, idąc do drogi z Hruzdowa do Charyna, którą przeszed[ł]szy usypany kopiec. Tąż ścianą znamionami na drzewach idąc do rowu suchodołu osinowskiego, a rowem osinowskiem w górę idąc w ścianę przesieczoną, na której tegoż rowu usypany kopiec. Od tego rowu i kopca tąż ścianą przesieczoną do drogi z osinek idącej do Nieskorodzi, przez którą przeszed[ł]szy usypany kopiec. Tąż ścianą nowo przesieczoną do rowku suchodołu, przy którym kopiec na przegu usypany pod samą pustoszką Osinkami rowem w niż trochę postąpiwszy do kopca po drugiej stronie tego rowu usypanego na nowej ścienie przesieczonej. Od tego rowu i kopca tą ścianą do drogi z Osinek do Charyna idącej, którą przeszed[ł]szy usypany kopiec. Od tego kopca i drogi tąż prostą ścieną, która dzieli grunt po lewej ręce wioski JKM Żugina [Zugina?] a po prawej ręce grunt pana Probulewicza pustoszy Ziebuczeje idąc przez mech do ruczaju Tokonisza, przy którym ruczaju usypany kopiec. Od tego kopca tumże ruczajem Tokoniszem w niż idąc do drogi z Zuhina do Sieleka idącej, przez którą przeszed[ł]szy w pagórku usypany kopiec. Od tej drogi i kopca tymże ruczajem Tokoniszowem w niż do ściany nowo przesieczonej prosto idąc z tego ruczaja. Na której ścienie około wierzby usypany kopiec. Od tego kopca i ruczaju tąż ścianą przez pagórek prosto idąc płosczynę [?] błotną, idąc do rzeczki Niechowki do pierwszego kopca na brzegu usypanego rzeczki Niechowki. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i pio trzy wręby wycięto. Które to włók sześćdziesiąt wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy za przywilejem JKM PNM i za listem jaśnie wielmożnego JMPana wojewody smoleńskiego a za wiadomością JM Kniazia Mikołaja Borowskiego podstolego żmudzkiego kapitana dorohobuskiego panu Probulewiczowi [?] w moc dzierżenie podałem. Na com dał ten list mój wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia wtórego lipca roku pańskiego tysiąc sześćset trzydziestego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.