Danina Jakuba Madalańskiego

Danina Jakuba MadalańskiegoJag 906, s. 441 (wg pierwotnej numeracji). Skan 383.

Jakub Madalański otrzymuje derewnie Charyno, Karłowo, Zabołocie, pustosze Powonia, Litwinowo, Morozowo, Mirowo, Czytynkino i Staraca nad rzekami Wopiec Mały i Wopiec Wielki w stanie wopieckim. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym mojem mierniczem listem, iż za listem osobliwem JKM PNM zjachowaszy do stanu wopieckiego wymierzyłem podług przywileju JKM JMPanu Jakubowi Madalańskiemu włók sześćdziesiąt, mianowicie w derewniach Charynie, Karłowie, Zabołocie i pustoszach Popowni, Litwinowie, Morozowie, Mirowie, Czytynkinie i Staraca nazwanych w województwie smoleńskiem w stanie wopieckim nad rzekami Wopcem Małym i Wielkim leżących.

Którego granica tak się w sobie ma. Pierwszy kopiec usypany na gruncie chmoińskim u gościńca prudowskiego nad rzeką Wopcem Małym od którego idzie ściana pierwsza rzeką Wopcem Małym w wierzch aż do gruntu JMPana [nieczytelne] derewni Wereszczakińskiej, na którym kopiec usypany nad rzeką Wopcem Małym na między wereszczakińskiej, która powraca się w prawą rękę z rzeki Wopca aż do rowu Łopanina, który należy do Wereszczakina. A rowem idąc prosto do rzeki Wopca Wielkiego, na którym na miedzy starej w rowie zwyż mianowanym kopiec usypany, który dzieli grunt po lewej ręce pana Mańkowskiego Łopacina, od którego idzie granica Wopcem Wielkim w niż śrozdkiem aż do gruntu Zabołocia do między starej Ruczaju Tyszynowskiego, którym ruczajem powraca się do rzeki Wopca w lewą rękę [niezrozumiałe] który ma grunt po lewej ręce pustoszy Rydzykowa. A po prawej ręce grunt zabołocki dochodzi starej dr[og]i z Tyszynowa do Kuźmy Dziemiana, w której kopiec usypany. Aże daleko okolicy tyszynowskiej, u którego powraca się ściana w prawą rękę drogą tyszynowska aż do między pohoskiej starej, u której kopiec usypany u drogi na gruncie zabołockim, od którego powracają w prawą rękę trybem prostym niż do Błota Pohoskiego, którym [nieczytelne] aż do rzeki Wopca Wielkiego. Które błoto dzieli po lewej ręce grunt pohoski, a po prawej ręce grunt zabołocki, aż do gościńca pniowskiego. Którym gościńcem idzie przez rzekę Wopiec Wielki aż do Wopca Małego, który gościniec ma po lewej ręce grunt lorewki kryniczny derewni Horadziciowa, a po prawej ręce grunt Litwinowski morozowski i pustoszy [nieczytelne] do kopca pierwszego na gościńcu usypanego nad rzeką Wopcem Małym, skąd się zaczęła pomiara i tam się skończyła.

Które to włók sześćdziesiąt z derewniami i pustoszami wymienionemi dostatecznie wymierzawszy i ograniczywszy JMPanu Jakubowi Madalańskiemu w moc i spokojne dzierżenie prawa lennego wieczytego podałem. Na co dla lepszej wiary daję ten mój list mierniczy z podpisem moim i pieczęcią. Działo się [nieczytelne] dnia szóstego septembra roku tysiąc sześćset trzydziestego szóstego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.