DANINA ANDRZEJOWI I FIEDOROWI BIAŁOKOPYTÓW

danina BiałokopytówPomocnicy puszkarscy Andrzej i Fiedor Białokopytowie otrzymują wymiar pustoszy Sczelnikowo, Zamiatnino oraz Rusanowo we włości iwanowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 97 wg pierwotnej numeracji (skan 104)

Adam Zareba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysiegły.

Czynię wiadomo tym pisaniem moim, iż za przywilejem JKM PNM i za listem JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, puńskiego etc. starosty, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók dwanaście Andrzejowi, Fiedorowi Białokopytom pomocnikom puszkarzskiem, mianowicie na pustoszy Sczelnikowie i Zaniętnikowie, Rusanowie w województwie smoleńskim we włości iwanowskiej nad ruczajem [puste okienko]1 leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się ma. Poczyna się pierwsza ściana granice od ściany wielkiej i rowu skuharowskiego, przy którym kopiec narożny usypany. Od tego kopca rowem skuharowskiem do dębu wielkiego, w którym dwa krzyże i po trzy wręby wycięto. Od dębu ścianą przesieczoną z rubieżami do gościńca rosławskiego i rowku, przy którym kopiec narożny usypany, tymże gościńcem rosławskim w drugi rowek, przy którym kopiec w prawo powracając ścianą przesieczoną do kopca narożnego i jabłoni [?] [nieczytelne] z krzyżami i wrębami powracając w prawo ścianą przesieczoną przez łozczynę i kurhan wedle siedliska Zamiatnina przez Łuh Zamiatniński, przy którym kopiec usypany tąż ścianą do drogi iwanowskiej, przy której kopiec narożny. Tym gościńcem ku Smoleńsku do kopca narożnego, który dzieli grunt Iwana Horoszka. Od tego gościńca i kopca ścianą wielką z rubieżami do rowu pierwszego kopca narożnego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók dwanaście wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc dzierzenie p. Iwanowi, Fiedorowi Białokopytom. Na co daję ten list mój wymiaru i ograniczenia z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczecią. Pisan w Smoleńsku d. siedmnastego octobris roku tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

==============================================================

1ruczaju tam żadnego nie ma, co nie wyklucza, że był w wieku XVII.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.