DANINA PANU [PIOTROWI] BADOWSKIEMU

danina Piotra Badowskiego 002Piotr Badowski otrzymuje wymiar pustoszy Łapciowo, Sawino, część Sudnikowa we włości maksymowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Pytanie czy ta danina nie jest we włości iwanowskiej (patrz ML 101, 98 i inne).

Jag 906, s. 45 wg pierwotnej numeracji (skan 55)

Adam Zaręby mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż za listem JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, puńskiego etc. starosty, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók trzydzieści, mianowicie na pustoszy Łapciowie, Sawinie i część Sudnikowa w województwie smoleńskiem we włości maksymowskiej na suchodole leżące.

Pierwsza ściana granice od kopca pierwszego narożnego, który dzieli grunt pusty od Mohotowa JKM Kolesnikowa po ściankę kozacką. Od tego kopca w prawo ścianą przesieczoną do drogi z Lelijawicz do Mohotowa idącą, przy której kopiec usypany, który dzieli grunt Łapciowa i pana Sławskiego, pana Ciecierernika. Tąż ścianą przez drogę i rów idąc do drogi, która idzie z Łapciowa do Mohotowa, przy której u sadzawki kopiec. Tąż ścianą w pół sadzawki zajmując część siedliska Sudnikowa, idąc do drogi z Łapciowa do Kunina, przy której kopiec. Tą ścianą do kopca narożnego na brzegu Aksenciowa usypanego, który dzieli grunt Aksieciowa i p. Ciecierownika. Od tego kopca w prawo ścianą kozacką do drogi z Łapciowa do Koniora, przy której kopiec. Tąż ścianą znamionami do drogi z Łapciowa do Łuczynki idącej, przy której kopiec. Tąż ścianą znamionami do drogi z Łapciowa do Łuczynki idącej, przy której kopiec. Tą ścianą do kopca narożnego, który dzieli grunt Wadowa, od tego kopca w prawo w starą granicę Łapciowa idąc znamionami w suchodół, który dzieli grunt Wadowa i Łapciowa. Temże suchodołem i błotem w wielki łuh łapciowski. A łuhem w ścianę przesieczoną, która idzie do starej ściany Łapciowa, na której usypany kopiec. Tąż starą miedzą zakrzywioną. Na której kopiec u błota Misowka usypany. Od kopca przez błoto rzeczki Misowki ścianą do kopca narożnego, który dzieli grunt Seperowa i Sawina. Od tego kopca prostym trybem idąc wedle pustoszy Sawina, przy której kopiec. Tąż ścianą [s. 46:] do drogi z Pohonowa do Łapciowa idacej, przy której kopiec. Tąż ścianą do kopca narożnego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

Pisan w Smoleńsku dnia wtórego july roku tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.